Kontakt

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
 w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 4
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  tel./fax 033 873- 37 - 71
  e-mail: biuro@ckstkalwaria.com
Dyrektor: Andrzej Burdek
dyrektor@ckstkalwaria.com
 
Godziny otwarcia :
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

 

Wydarzenia kulturalne (spotkania, koncerty, imprezy, wernisaże, warsztaty i inne) organizowane bądź współorganizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej mają charakter otwarty. Uczestnictwo w nich jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a w szczególności art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji wydarzeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.).


Możliwość komentowania jest wyłączona.