Zapraszamy na kolejny wykład kalwaryjskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który odbędzie się 4 grudnia br., o godz. 17:00 w Starym Kinie.

Gościem spotkania będzie prof. Bogusław Skowronek (UP Kraków) i będzie opowiadał  o związkach między filmem a literaturą. Wstęp wolny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

prof. Bogusław Skowronek  - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracuje w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych oraz Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Główne zainteresowania badawcze to filmoznawstwo, wiedza o mediach, studia kulturowe, kultura popularna, lingwistyka kulturowa oraz lingwistyka kognitywna. Popularyzator sztuki filmowej, działacz Dyskusyjnych Klubów
Filmowych, współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Autor licznych prac i artykułów poświęconych filmowi, mediom, edukacji medialnej, lingwistyce i zjawiskom współczesnej kultury, między innymi książek: Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe, Kraków 2007; Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia. Szkice. Interpretacje, Kraków 2011; Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.