W poniedziałek 21. października w sali widowiskowej CKSiT odbyły się dwie prezentacje spektaklu "KRÓL MACIUŚ PIERWSZY" (reż. Dagmara Żabska) w wykonaniu aktorów Teatru Figur z Krakowa, w ramach współpracy Centrum Kultury z Teatrem i realizowanym wspólnie projektem pod hasłem MAŁY/WIELKI TEATR. Uczniom szkół o profilach teatralnych z Gminy Kalwaria Zebrzydowska został zaprezentowany spektakl, w całości wykonany w konwencji teatru cieni. Celem projektu było zainteresowanie młodych adeptów aktorstwa tym rodzajem teatru lalkowego. 

Aktorzy dla dwóch grup uczniowskich ze Szkół Podstawowych z Kalwarii Zebrzydowskiej i z Przytkowic zaprezentowali adaptację niegdyś kanonicznego, a obecnie raczej słabo znanego dzieła. "Spek­takl Król Ma­ciuś I to hi­sto­ria do­rastania. To opo­wieść o mie­rze­niu się z własnymi słabo­ścia­mi, po­go­nią za ma­rze­nia­mi i kon­fron­to­waniu z po­rażką. W świe­cie, w którym obo­wiązuje ter­ror uśmie­chu i przy­mus suk­cesu spraw­dzamy, co będzie, jeśli wszyst­ko NIE będzie do­brze? Jeśli zro­bi­my błąd? Co będzie, jeśli przegramy?" -czytamy na stronie Teatru Figur. 

Historia króla Maciusia nie skończyła się w momencie jego zesłania na bezludną wyspę, bo spektakl uzupełniony był warsztatami teatralnymi, które prowadzili aktorzy z widzami. W czasie ich trwania uczestnicy warsztatów kreowali postać ministra, który uchroniłby monarchię Maciusia przed upadkiem. Powstały lalki cieniowe i opowieści o ministrach, którzy mogliby uchronić dobry pomysł Maciusia przed opłakanymi konsekwencjami. 

Ob­sada: Ta­de­usz Dy­lawer­ski, Do­mi­nika Kaczmarek, Ma­te­usz Wróbel, Marta Hankus 

Wydarzenie powstało dzięki projektowi MAŁY/WIELKI TEATR.