Informacja o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego usługi w zakresie zabezpieczenia imprezy plenerowej "Dni Kalwarii 2020".