Tym razem wielkanocny zajączek będzie tematem naszego konkursu plastycznego. Liczymy na Waszą kreatywność i już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w tych plastycznych zmaganiach. Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem!

CENTRUM KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI

W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ OGŁASZA

KONKURS PLASTYCZNY

Zajączek wielkanocny

 

 

REGULAMIN

1 Uczestnik konkursu wykonuje pracę SAMODZIELNIE, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności. Liczy się oryginalność pomysłu i estetyka wykonania pracy.

Tematyka powinna nawiązywać do Świąt Wielkiej Nocy (symboliki, obrzędów, zwyczajów, wystroju itp.) lub regionu gminy Kalwaria Zebrzydowska (przyroda, zabytki itp.).

2. Pracy wykonanej indywidualnie nie można zgłaszać do konkursu prac grupowych.

3. Kategorie wiekowe:

przedszkolaki

uczniowie klas I - III

uczniowie klas IV – VI

gimnazjaliści

4. Nie ma ograniczeń co do ilości prac z jednej szkoły.

5. Prace prosimy dostarczyć do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4. (na przeciwko Urzędu Miasta). Prosimy o dokładne podpisanie prac imię i nazwisko, klasa, rodzaj szkoły (przedszkole, szkoła podstawowa,gimnazjum), szkoła, wszystko drukowanymi literami.

6. Termin nadsyłania prac do CKSiT: 29.03.2017 r. (środa); w godzinach pracy CKSiT.

7. Prace oceni jury powołane przez organizatora.

8. Kryteria oceny: samodzielność, zgodność z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość.

9. Ogłoszenie wyników- na stronie internetowej www.ckstkalwaria.com 03.04.2017 r.

10. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo zatrzymania prac celem zorganizowania wystawy.

Prace, które nie zostaną odebrane 2 tygodnie po zakończeniu wystawy przechodzą na własność CKSiT.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!