Wyniki w kategoriach plastyka, fotografia i film, literatura zostaną opublikowane w poniedziałek (28.10.2019) po godz. 12:00.