Muzeum Dworu Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najlepszą małopolską marzannę. Zgłoszenia do 16 marca, a szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkursu „Małopolska Marzanna” -dziesiąta edycja

Konkurs pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego

 

1.) Organizatorem konkursu jest Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku.

 

2.) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Województwie Małopolskim.

 

3.) Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez uczestnictwo w kultywowaniu regionalnych tradycji folklorystycznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych, a także promocja kultury ludowej Województwa Małopolskiego.

 

4.) Tematem konkursu jest Małopolska Marzanna – kukła symbolizująca odchodzącą zimę, a także wraz z nią przemijające nieszczęścia, choroby, zmartwienia nękające ludzi w okresie zimowym.

Kukła - kolorystyką stroju lub poszczególnymi jego elementami może podkreślać swoją „małopolskość”. Poszczególne elementy figury muszą być odpowiednio połączone w celu uniknięcia destrukcji pracy podczas transportu. Wymagamy aby prace wykonane były z ekologicznych materiałów (np. słomy, wikliny, drewna, bibuły, papieru, bawełny, lnu) w rozmiarach od 0,7 do 2 metrów wysokości. Prace ze sztucznych materiałów (plastik, guma, sztuczne tekstylia) nie będą podlegać ocenie.

 

5.) Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych (indywidualnie lub w grupach do trzech osób), a także dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat z placówek kulturalnooświatowych (np. Młodzieżowe Domy Kultury, Gminne Ośrodki Kultury) również indywidualnie lub w grupach do trzech osób.

 

6.) Ocenie podlegają wszystkie prace, które zostaną dostarczone osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2020 do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku lub do Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach na adres:

Skansen Wsi Pogórzańskiej 38-311 Szymbark

lub

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10A, 38-300 Gorlice

 

7.) Każda praca (indywidualna czy zbiorowa) powinna posiadać metryczkę (zał. nr 1 pod regulaminem) oraz podpisaną klauzulę o ochronie danych osobowych (zał. nr 2)

 

8.) Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję w składzie:

Michał Liana – kierownik Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku,

Leszek Brzozowski – wieloletni muzealnik

oraz Bogusława Błażewicz – etnolog z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Jury oceniać będzie: zgodność z tematem (Marzanna jako symbol zimy i nieszczęść), nawiązanie do tradycji, zastosowanie ekologicznych materiałów, nowatorstwo artystyczne, staranność wykonania, pomysłowość, zgodność z warunkami regulaminu konkursu.

 

9.) Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych.

 I kategoria – uczniowie klas 0-III

 II kategoria – uczniowie klas IV-VIII

Za najlepsze prace (zajęcie I, II, III miejsca) zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. O rozstrzygnięciu konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 18 marca 2020 r.

 

10.) Wszystkie dostarczone prace będą zaprezentowane na wystawie w oficynie dworskiej przy kasztelu w Szymbarku od 17 do 20 marca 2020 r.

 

11.) Wręczenie nagród odbędzie się 20 marca 2020 r. podczas imprezy plenerowej pt. „Pożegnanie zimy”, która rozpocznie się o godz. 10.00 w oficynie dworskiej Ośrodka Konferencyjno – Wystawienniczego Kasztel w Szymbarku. Laureaci i uczestnicy konkursu wezmą udział w obrzędzie pożegnania zimy – uroczystym orszaku z Marzannami nad brzeg rzeki Ropy.

 

Postanowienia końcowe

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych prac zgłoszonych na konkurs.

 

Organizatorzy:

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oddział - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

tel. 18 351 1018, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.muzeum.gorlice.pl

Prowadzący konkurs: Anna Niemczyńska-Szurek, Barbara Wojnarska

 

 

Wykorzystano zdjęcie: By Marta Malina Moraczewska - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39397971

 

 

 

sk