W trakcie zajęć dzieci uczą się podstaw baletu oraz przygotowują układy taneczne, które prezentują szerszej publiczności w trakcie różnego rodzaju przeglądów tanecznych i imprez kulturalnych. Zespół „Migotki” powstał we wrześniu 2009 roku, jego instruktorką była p. Janina Kamińska. Od września 2013 r. zespół prowadzić będzie p. Karolina Moskal- Flaga – swoje pierwsze kroki taneczne stawiała w Zespole Tanecznym „Retro”. Dziś jest jego choreografką. W 2008 roku ukończyła kwalifikacyjny kurs instruktora tańca o specjalizacji taniec współczesny. W 2010 roku kształciła się w Pineapple Dance Studio w Londynie, gdzie ukończyła kurs technik street dance’owych. W 2011 roku założyła Studio Tańca „R”, które dziś na swoim koncie ma wiele sukcesów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Znane jest także z programu „Mam talent”. W 2012 roku, zdobyła tytuł „Dance Hall Queen” na Jamajce. Doświadczenie w pracy z dziećmi i z młodzieżą nabywa od 8 lat. Oprócz zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci prowadzi również taniec współczesny, jazz, modern jazz, broadway jazz, lirycal jazz, hip hop, house, dance hall, podstawy tańca klasycznego i zumbę fitness.

Zajęcia w soboty w godzinach: 11.45 -12.30 Grupa I, 12.30 -13.30 Grupa II, 13.30-14.30 Grupa III

Opłata 15 zł miesięcznie