To forma zajęć łącząca teatr, taniec i śpiew. Są to zajęcia ogólnorozwojowe łączące najwięcej form przekazu scenicznego! To zajęcia dla wytrwałych! Poprawimy naszą plastykę ciała, będziemy trenować głos oraz szczegółowo nauczymy się wyrażać przeżycia, nastroje, emocje za pomocą gestów, ruchów, mimiki, Finałem będzie piękny musical!

Zajęcia w środy w godz. 15:00-16:00 - grupa młodsza (6-9 lat)

19:00 -20:00 - grupa starsza (10-15 lat) w Starym Kinie.

Opłata miesięczna 30 zł/os.

Zajęcia prowadzi Justyna Kryjak