Informujemy, że dn. 4 lutego 2021 r. (czw) Centrum Kultury czynne jest w godz. 8:00-11:30.

 

W głębokim smutku informujemy o śmierci naszej serdecznej Koleżanki Eweliny Baklarz. Nie potrafimy pogodzić się z tym odejściem... Do końca Ewelina walczyła o życie, a my staraliśmy się być przy niej. Nie mamy słów na dzisiejszą wiadomość...

Kobieca drużyna piłkarska przygotowała kalendarz charytatywny dla naszej Koleżanki z pracy Eweliny Baklarz. Klub Sportowy Filkówka z Barwałdu G. zebrał świetne fotografie z rozgrywek, a co najważniejsze zebrane datki będą przeznaczone na leczenie Eweliny.

Lodowisko przy kalwaryjskim Orliku czynne jest codziennie w godz. 10:00-21:00. Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Z uwagi na obowiązujące nas, jako samorządową instytucję kultury, restrykcje podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji zajęć stałych

Co to oznacza?

  • Nie będziemy (do odwołania) realizować zajęć stałych dla dzieci, młodzieży i dorosłych ani w formie stacjonarnej ani online.
  • Centrum Kultury jest czynne dla interesantów, ale jeśli wizyta nie jest konieczna, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00.

Niestety z uwagi na sytuację epidemiologiczną FINISAŻ ODWOŁANY!

Miło nam poinformować, że sztab Kalwaria Zebrzydowska 29. Finału WOŚP został pomyślnie zarejestrowany. Szefem Sztabu jest pan Andrzej Burdek, Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Z. Zbliżający się finał będzie 10 stycznia (niedziela). Nabór wolontariuszy został przedłużony do 6.12.2020 r. (niedziela).

 

Szanowni Państwo,
Z uwagą obserwujemy sytuację epidemiologiczną, która zmienia się bardzo dynamicznie. Nie chcąc narażać dzieci, dorosłych i seniorów biorących udział w naszych zajęciach, a także personelu CKSiT na zachorowania, podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji zajęć stacjonarnych w ciągu najbliższych dwóch tygodni (tj. 2.11.-14.11.2020 /włącznie).
 

Szanowni Państwo,
Na razie zajęcia dla dzieci i dorosłych w Centrum Kultury są kontynuowane, z zachowaniem wymaganych odległości i obostrzeń, co do liczby uczestników.
W razie zmian będziemy Państwa informować telefonicznie lub smsowo.
Prosimy jednak o zachowanie wszystkich zasad sanitarnych:
🔵przychodzenie bezpośrednio przed zajęciami (nie wcześniej)
🔵przebywanie na terenie obiektu w maseczkach/przyłbicach
🔵dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do instytucji
🔵rodziców/opiekunów prosimy o nie czekanie na dzieci podczas zajęć w naszej siedzibie
🔵jeśli wizyta w naszej siedzibie nie jest konieczna, prosimy ją odłożyć lub załatwić sprawę telefonicznie/mailowo
Jeśli macie Państwo obawy przed udziałem w zajęciach - prosimy o kontakt.
 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz mając na względzie zdrowie uczestników, wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zaplanowany na 20 października br., zostaje ODWOŁANY. Mamy nadzieję, że spotkamy się w listopadzie!

Szanowni Państwo,

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, pandemię SARS COVID-19, jesteśmy zobowiązani zbierać od Państwa dane, w celu zabezpieczenia zdrowia pracowników i osób korzystających z naszych usług. Zwłaszcza w sytuacji zakwalifikowania powiatu wadowickiego do strefy żółtej.

1 września wystartował nabór zadań do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski mają czas do połowy października, żeby złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia. Na najlepsze zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł.
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Atak Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku zapoczątkował II wojną światową. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte.

15 sierpnia Orlik w Kalwarii nieczynny. Zapraszamy w inne dni!

Podkategorie

Projekt „Historia jest kobietą” zakłada realizację cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska dotyczących 100. rocznicy nadania kobietom w Polsce praw wyborczych. Zaplanowane wydarzenia to: konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla młodzieży z zakresu historii mówionej, przeprowadzenie przez młodzież 20 wywiadów z kobietami z Gminy Kalwaria Zebrzydowska - opracowanie i udostępnienie zebranego materiału badawczego, organizacja otwartego spotkania z badaczką historii kobiet dla seniorów i dorosłych mieszkańców gminy, międzyszkolny turniej wiedzy na temat słynnych Polek, wystawa poprojektowa i koncert upamiętniający 100. rocznicę nadania kobietom w Polsce praw wyborczych.

Projekt ma na celu upowszechnienie, wiedzy na temat wspomnianej rocznicy, a przede wszystkim ukazanie dorobku kobiet w historii Polski. Chcemy również zapoznać mieszkańców gminy, zwłaszcza dzieci i młodzież, z dokonaniami wybranych kobiet, których aktywność przyczyniła się do rozwoju naszej "małej ojczyzny". Poprzez różnorodne działania skierowane do ogółu mieszkańców naszej gminy pragniemy świętować  jubileusz ucząc młodsze i przypominając starszym pokoleniom sylwetki wielkich kobiet z historii, także lokalnej, które niejednokrotnie zmieniły świat i miały wymierny wpływ na nasze życie dzisiaj.

Projekt jest realizowany przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zadanie dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Partnerzy projektu: Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, 3 Szczep Harcerski "Cedron" z Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Poniżej prezentujemy harmonogram wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Historia jest kobietą”.

HARMONOGRAM WYDARZEŃ

TERMIN

DZIAŁANIE

OPIS

wrzesień-październik 2018

KONKURS PLASTYCZNY „NIEZWYKŁE POLKI”

 

KONKURS LITERACKI „JEDEN DZIEŃ”

Dla dzieci i młodzieży – uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, a także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych zostanie zorganizowany konkurs plastyczny "Niezwykłe Polki" i konkurs literacki "Jeden dzień". W konkursach uczestnicy będą przedstawiać postacie wybranych przez siebie słynnych Polek za pomocą dowolnych technik plastycznych. Będą mogli przygotować również opowiadanie, w którym opiszą jeden dzień z życia wybitnej Polki, w którą chcieliby się wcielić. Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu, w październiku nastąpi ocena prac przez powołane jury składające się ze specjalistów, a najlepsze z pośród nich zostaną nagrodzone. Wszystkie zostaną zaprezentowane na wystawie poprojektowej oraz na serwisach internetowych organizatora i partnerów projektu.

 

Regulaminy – koniec sierpnia 2018 r.

28 września 2018,

godz. 9:00-12:00

WARSZTATY „HISTORIA MÓWIONA – UWALNIAMY WSPOMNIENIA” -

Warsztaty z zakresu metody oral history dla dzieci i młodzieży przeprowadzone przez specjalistę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowanie uczestników do przeprowadzenia wywiadów z mieszkankami Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

Uczestnicy: kl. VI, VII, gimnazjum

Miejsce: Stare Kino, ul. Mickiewicza 4, Kalwaria Zeb.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej

Październik-listopad 2018

UWALNIAMY WSPOMNIENIA – PRZEPROWADZENIE

20 WYWIADÓW Z KOBIETAMI Z GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie warsztatów młodzież przeprowadzi wywiady z kobietami z naszej gminy – bohaterkami codzienności, autorytetami społecznymi, aktywistkami, świadkami historii. Wywiady zostaną zarejestrowane przez młodzież w formie nagrania audio lub video, a następnie opracowane i udostępnione na kanale YouTube projektu i w formie pisemnej w „Wiadomościach Kalwaryjskich” oraz na stronach internetowych. W ten sposób zostanie pokazany wkład mieszkanek gminy w lokalne sprawy i wydarzenia historyczne, a także wychowanie młodszych pokoleń. Młodzież odwiedzi rozmówczynie w ich domach lub zaprosi kobiety na spotkanie do Centrum Kultury w Kalwarii. Prócz wywiadów młodzi ludzie zbiorą także fotografie archiwalne ze zbiorów prywatnych, ilustrujące rozmowy. Zebrane materiały będą zaczątkiem do tworzenia archiwum społecznego Kalwarii Zebrzydowskiej.

9 października 2018

SPOTKANIE HISTORYCZNE: PRAWA KOBIET A POLSKA HISTORIA

Zorganizowane zostanie otwarte spotkanie z historyczką z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczące nadania kobietom w Polsce praw wyborczych i historii kobiet w Polsce (herstory, historia kobiet). Spotkanie będzie miało charakter otwarty, zostaną na nie zaproszeni uczestnicy kalwaryjskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pozostali dorośli zainteresowani mieszkańcy Gminy. Na koniec spotkania zaplanowana jest dyskusja na temat roli kobiet w polskiej historii.

 

Miejsce: Stare Kino, ul. Mickiewicza 4, Kalwaria Zeb.

24 października 2018

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY „KOBIETY NA 100”

Szkoły otrzymają regulamin turnieju oraz materiały edukacyjne dotyczące kobiet, które przyczyniły się do rozwoju Polski w różnych dziedzinach życia. Pośród tych postaci znajdą się także te, które walczyły o prawa kobiet w Polsce, pierwsze polskie parlamentarzystki, kobiety które obalały stereotypy. Nie zabraknie w tym gronie lokalnych aktywistek, które swoim życiem wpisały się w historię regionu (np. s. Izabela Łuszczkiewicz – zaangażowana w AK, więźniarka komunistycznego reżimu; Irena Weiss – malarka). Uczniowie w małych zespołach (5-7 os.) zmierzą się w interaktywnym turnieju stylizowanym na telewizyjne turnieje wiedzy. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone.

Miejsce: Hala Sportowa przy ZS nr 1 w Kalwarii Zeb., ul. Mickiewicza 14

 

10 listopada 2018 r.

OTWARCIE WYSTAWY POPROJEKTOWEJ

 

WRĘCZENIE NAGRÓD Z KONKURSÓW

 

KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA NADANIA POLKOM PRAW WYBORCZYCH

Zwieńczeniem zadania będzie wernisaż wystawy prac uczestników konkursów z rozdaniem nagród i dyplomów laureatom oraz koncert z okazji 100-lecia nadania Polkom praw wyborczych. Wystąpi artystka lub grupa związana z nurtem alternatywnym (nowoczesnym folkiem lub poezją śpiewaną).

Koncert i wystawa będą miały charakter otwarty, do udziału zostaną zaproszeni uczestnicy projektu, ale także wszyscy mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Miejsce: sala widowiskowa CKSiT, ul. Broniewskiego 3, Kalwaria Zeb.

 

 

 sk