Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do udziału w konkursie ofert na usługę zabezpieczenia imprezy „Dni Kalwarii Zebrzydowskiej 2017.

Konkurs ofert dotyczy zabezpieczenia imprezy plenerowej na stadionie CKSiT ul. Mickiewicza 16. Oferty należy składać do dnia 29 marca 2017 r. do godz. 12.00 w Centrum Kultury,  Sportu i  Turystyki,  ul.  Mickiewicza 4,  34-130 Kalwaria Zebrzydowska, z dopiskiem: „Zabezpieczenie imprezy plenerowej – Dni Kalwarii Zebrzydowskiej 2017″ osobiście lub listem poleconym (decyduje data wpływu do Organizatora). Jednocześnie oferty prosimy przesłać drogą mailową na adres: biuro@ckstkalwaria.com.

Do pobrania:

Regulamin konkursu ofert na usługę zabezpieczenia imprezy