9 października o godz. 17:00 zapraszmy do Starego Kina na spotkanie z dr Barbarą Klich- Kluczewską zatutułowane "Prawa kobiet a ostatnie 100 lat historii Polski".

 

Wykład będzie jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu "Historia jest kobietą", realizowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, a współfinansowanego przez Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra".  Gościem spotkania będzie dr Barbara Klich- Kluczewska - adiunkt w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Historii UJ, kierownik specjalności Antropologia historyczna. Autorka artykułów i recenzjii publikowanych m.in. na łamach "Historyki", "Zeszytów Naukowych UJ" i "Studiów Historycznych", autorka książek m.in. "Rodzina, tabu i komunizm w Polsce". Zajmuje się dziejami polskiego powojennego społeczeństwa w ujęciu kulturowym i komparatystycznym, historią rodziny i życia prywatnego.

Projekt „Historia jest kobietą” zakłada realizację cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska dotyczących 100. rocznicy nadania kobietom w Polsce praw wyborczych. Zaplanowane wydarzenia to: konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla młodzieży z zakresu historii mówionej, przeprowadzenie przez młodzież 20 wywiadów z kobietami z Gminy Kalwaria Zebrzydowska - opracowanie i udostępnienie zebranego materiału badawczego, organizacja otwartego spotkania z badaczką historii kobiet dla seniorów i dorosłych mieszkańców gminy, międzyszkolny turniej wiedzy na temat słynnych Polek, wystawa poprojektowa i koncert upamiętniający 100. rocznicę nadania kobietom w Polsce praw wyborczych.

Projekt ma na celu upowszechnienie, wiedzy na temat wspomnianej rocznicy, a przede wszystkim ukazanie dorobku kobiet w historii Polski. Chcemy również zapoznać mieszkańców gminy, zwłaszcza dzieci i młodzież, z dokonaniami wybranych kobiet, których aktywność przyczyniła się do rozwoju naszej "małej ojczyzny". Poprzez różnorodne działania skierowane do ogółu mieszkańców naszej gminy pragniemy świętować jubileusz ucząc młodsze i przypominając starszym pokoleniom sylwetki wielkich kobiet z historii, także lokalnej, które niejednokrotnie zmieniły świat i miały wymierny wpływ na nasze życie dzisiaj.

(eb)