Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do udziału w konkursie ofert na "Wykonanie oświetlenia parkingu i boiska oraz naprawa i uzupełnienie ogrodzenia boiska przy al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej - odtworzenie po awarii"

 

Oferty należy składać do dnia 21 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w Centrum Kultury,  Sportu i  Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej,  ul.  Mickiewicza 4,  34-130 Kalwaria Zebrzydowska, z dopiskiem: „Konkurs ofert - Wykonanie oświetlenia parkingu i boiska oraz naprawa i uzupełnienie ogrodzenia boiska przy al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej - odtworzenie po awarii"” osobiście lub listem poleconym (decyduje data wpływu do Organizatora). 

 

Do pobrania

Zapytanie ofertowe