18 maja rozpoczyna się kolejny etap luzowania restrykcji związanych z pandemią, zostają zwiększone możliwości korzystania m.in. z obiektów sportowych. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Wszelkich informacji na temat korzystania z Orlika udzielają osoby zajmujące się tym obiektem

Zasady obowiązujące na obiektach:

Na obiektach takich jak:

•        stadiony sportowe,

•        boiska otwarte i półotwarte (szkolne, wielofunkcyjne, typu Orlik),

•        otwarte tory rolkowe,

•        otwarte skateparki,

będzie mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów.

W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów. Jednocześnie będzie możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać 16 osób + 3 trenerów.  Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-cio metrową strefę buforową.

Przebywając na obiektach o charakterze otwartym, należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu społecznego, obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), weryfikacji uczestników (zgłoszenie do zarządcy liczby osób wchodzących na obiekt), dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt czy korzystaniu z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcji po każdym użyciu. Zarazem nadal nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).