Od 15 czerwca br. wznawiamy działalność grup w ramach zajęć stałych. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi. Zapraszamy do nas ponownie!

Wracamy od najbliższego poniedziałku z zajęciami stałymi. Prosimy o deklarowanie swojego udziału w zajęciach - musimy znać dokładną liczbę uczestników.

Można to zrobić:
- telefoniczne tel. 33 873 37 71 (dni robocze 8:00-16:00)
- mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- messenger

❌NIE ruszają następujące zajęcia:
- fotografia
- astronomia
- balet
- kulinarne
- uniwersytet dziecięcy

 

ZMIANY W HARMONOGRAMIE

PLASTYKA, gr. 2, godz. 17:15-18:15

PILATES, czw, godz. 17:45-18:45

MIGOTKI, gr. 2, godz. 13:45 - 14:45

ROBOTYKA terminy: 20.06., 27.06., 11.07., 25.07.

 

WYTYCZNE SANITARNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ,
W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA
– DLA ZAJĘĆ STAŁYCH

 

1. Rygory niniejszego regulaminu obowiązują w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w trakcie stopniowego odmrażania działalności instytucji kultury w Polsce.


2. Rygory dotyczą sposobów zabezpieczenia osób: prowadzącego zajęcia i uczestników zajęć artystycznych w trakcie zajęć w małych grupach, w pomieszczeniach Centrum Kultury, Sportu i Tyrystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (budynek przy ul. Mickiewicza 4).


3. Wprowadza się zabezpieczenia dotyczące kordonu sanitarnego: płyn do dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynku i wychodzących z niego w ogólnodostępnym miejscu w holu oraz przy wejściu do węzła sanitarnego, mydło w płynie ze środkiem bakteriobójczym w węźle sanitarnym, środki ochrony indywidualnej pracowników mających kontakt z użytkownikami: rękawiczki ochronne nitrylowe i maseczki zakrywające usta oraz nos.


4. Dezynfekcja klamek, wyłączników świateł, blaty, co najmniej dwa razy w ciągu dnia przez pracowników CKSiT.


5. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitariatów instrukcji dotyczących właściwego mycia rąk.


6. Obowiązki użytkownika CKSiT: dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku i przed opuszczeniem go, zakrywanie ust i nosa maseczką lub w inny, dozwolony w regulacjach rządowych dotyczących przebywania w miejscach publicznych przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu (poza salą zajęć / ćwiczeń).


7. Zostają wprowadzone limity ograniczające ilość osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach, w których realizowane są zajęcia kulturalne zgodnie z obowiązującymi zaleceniami (na drzwiach pomieszczenia gdzie prowadzone są zajęcia umieszczona jest informacja o dopuszczonej maksymalnej ilości osób w pomieszczeniu).


• Ilość osób uczestniczących w zajęciach musi być dostosowana do wielkości pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, zgodnie zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:


– prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 jednak nie więcej niż 16 osób + 2 osoby prowadzące w obiekcie.

–         prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

 

8. Uczestnik bezpośrednio kieruje się do sali, w którym zajęcia są organizowane.

 

9. Bezwzględnie zabrania się niekontrolowanego przemieszczania uczestników po budynkach CKSiT.

10. Rodzice przyprowadzają dzieci, przebrane i przygotowane do zajęć i pozostawiają je na poziomie parteru pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i odbierają dzieci z parteru po przyprowadzeniu przez nauczyciela prowadzącego - przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i zaleceń dotyczących noszenia maseczek, odkażania rąk, posiadania rękawic. Zaleca się przestrzeganie nie przemieszczania się po budynku.


8. Pomieszczenia nieklimatyzowane powinny być wietrzone po każdych zajęciach.


9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u któregokolwiek z użytkowników należy niezwłocznie go odizolować w wyznaczonym i przygotowanym do tego pomieszczeniu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.


10. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.


11. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).


12. Zaleca się stosowanie powyższych reguł w zestawieniu z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnymi na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 

***

 

Dopuszcza się organizowanie i prowadzenie zajęć w pomieszczeniach będących w dyspozycji Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz umożliwia się udostępnienie w/w pomieszczeń dla działalności osób realizujących działalność artystyczną , grup, stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych.