Z uwagi na decyzję Wojewody Małopolskiego, do dn. 2 sierpnia br. zostają zawieszone wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu dla seniorów „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych. A są to zajęcia: warsztaty komputerowe, gimnastyka, zajęcia artystyczne i rękodzieło. Zapraszamy wkrótce!