Atak Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku zapoczątkował II wojną światową. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte.

Wojskowa Składnica Tranzytowa na terenie Wolnego Miasta Gdańska była broniona przez załogę około 200 żołnierzy pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez siedem dni bohatersko odpierała powtarzające się ataki niemieckie stając się symbolem polskiego oporu. Ostrzał Westerplatte o kilka minut poprzedziło bombardowanie Wielunia - bezbronnego miasta.

Więcej: https://1wrzesnia39.pl/39p/kalendarium-1/8869,1-wrzesnia-1939-piatek.html