28  lutego o godz. 19:00 w Sali widowiskowej CKSiT odbył się spektakl "Scenariusz dla trzech aktorów" z udziałem słynnych polskich aktorów:  Andrzeja Grabowskiego, Mikołaja Grabowskiego, Jana Peszka.

Organizatorem wydarzenia była Restauracja "Verona" z Lanckorony, a partnerem przedsięwzięcia było Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Spektakl wyreżyserowany przez Mikołaja Grabowskiego cieszył się dużym zainteresowaniem, zgromadził pełną salę publiczności.

Zdjęcia ze spektaklu dostępne na Facebooku.

sk