Zajęcia teatralne to świetna forma rozwijania aktorskich talentów dzieci. Na zajęciach będziemy kształtować wyobraźnie za pomocą najprostszych form scenicznych, poznamy zasady improwizacji i nauczymy się wyrażać emocje za pomocą gestów i ruchów. Ważnym elementem zajęć będzie praca nad dykcją, głosem i oddechem. Poznamy wiersz i prozę. Zajęcie teatralne to doskonała forma na pokonanie własnych słabości i nieśmiałości, a przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na sztukę i kształtowanie wrażliwej, twórczej osobowości przez zabawę, taniec, śpiew, ruch, recytację, mimikę! Ważnym punktem będzie pantomima.

Finałem zajęć będzie pokaz - premiera miniatury teatralnej oraz wyjazdy na liczne konkursy i festiwale!

 Zajęcia w środy od 18:00 do 19:00 (dzieci w wieku 6-9 lat)

Opłata miesięczna 30 zł/msc

Zajęcia prowadzi Justyna Kryjak