Za nami wyprawa do Doliny Pięciu Stawów Spiskich w Tatrach Słowackich.

 

 

Tegoroczny sezon wycieczek z CKSiT pragniemy zakończyć wycieczką do niezwykle urokliwego miasteczka w północnej Słowacji. Wybierzecie się tam z nami? Szczegóły na plakacie.

Przed nami kolejny wyjazd na termy. Tym razem wybierzemy się na baseny termalne w Szaflarach pod Tatrami.

Wreszcie zasmakowaliśmy słońca! Takiego właśnie zakończenia majówki potrzebowaliśmy. Morawy Południowe w Czechach i Dolina Wachau- kraina słońcem i winem płynące, a w niej my, szczęśliwa grupa zebrana pod szyldem CKSiT.

To jeden z tych widoków, które trzeba zobaczyć. A jak się już zobaczy, to chce się więcej i więcej. Przed nami wyjątkowy wyjazd! Zabierzemy Was na wyjątkowy wschód słońca na Babiej Górze.

 

 

REGULAMIN WYJAZDÓW

ORGANIZOWANYCH PRZEZ
CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

1. Samodzielnym uczestnikiem wyjazdu może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.

 

2. Osoby niepełnoletnie oraz osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w wyjeździe jedynie pod opieką rodzica lub innego jej przedstawiciela ustawowego, który ponosi za nie odpowiedzialność.

 

3. Osoby o których mowa w ust. 2 mogą uczestniczyć w wyjeździe również pod opieką innej osoby dorosłej, nie będącej rodzicem lub przedstawicielem ustawowym uczestnika wyjazdu i, posiadającej pisemną zgodę rodzica lub przedstawiciela prawnego na objęcie uczestnika wyjazdu opieką4. Podstawą rezerwacji uczestnictwa w wyjeździe jest potwierdzona zapłata za wyjazd, którą należy dokonać w podanym terminie, po wcześniejszym upewnieniu się, czy na liście uczestników danego wyjazdu są wolne miejsca.5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, zwrot kosztów wyjazdu następuje w gotówce, poprzez wypłatę z kasy CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

6. Jeżeli rezygnacja następuje w terminie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem CKSiT zwraca 50% uiszczonej wpłaty.

 

 

7. W szczególnych, udokumentowanych przypadkach losowych istnieje możliwość całkowitego zwrotu dokonanej wpłaty, bez względu na ograniczenia wynikające z zapisów ust. 6, chyba, że CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej poniosło już nakłady finansowe związane z wyjazdem uczestnika.

 

8.Uczestnik ma prawo (bez ponoszenia kosztów rezygnacji), przekazać swoje miejsce innej osobie wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z treści niniejszego regulaminu. Przekazanie miejsca może nastąpić przez powiadomienie o tym fakcie Organizatora i podanie danych uczestnika w terminie umożliwiającym załatwienie przez Organizatora wszelkich formalności wyjazdowych np. ubezpieczenia- nie później niż 2 dni robocze przed terminem wyjazdu.

9. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Uczestnika o ewentualnych istotnych zmianach dotyczących danego wyjazdu.10. Uczestnicy wyjazdu powinni stosować się do wskazówek przewodnika lub przedstawiciela organizatora oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjazdem przez kierownika wyjazdu.

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wyjazdu w czasie jej trwania, jeżeli wystąpią uzasadnione do tego powody.

 

12. CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczestników wyjazdu.

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu w przypadku:

a) znacznego wzrostu ceny wyjazdu niezawinionego przez Organizatora;
b) nie dostatecznej liczby uczestników,

c) w każdym czasie, aż do planowanej godziny wyjazdu w sytuacji zaistnienia klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).

 

14. Organizator zwraca całą wpłatę za udział w wyjeździe w przypadku:

a) odwołania wyjazdu przez Organizatora;
b) nie wzięcia udziału w wyjeździe przez Uczestnika z winy Organizatora.
Zwrot poniesionych kosztów dokonywany jest wyłącznie na podstawie paragonu potwierdzającego wpłatę.

15. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni lub częściowo wykorzystane przez Uczestnika z jego woli lub winy np.: spóźnienia na miejsce zbiórki, awarii własnego środka transportu, skrócenia pobytu, dobrowolnej rezygnacji z części świadczeń, a także z przyczyn od Organizatora niezależnych tj. warunków atmosferycznych, decyzji państwowych, decyzji administracyjnych władz i instytucji lokalnych, działania siły wyższej.

16. W przypadku wyjazdów zagranicznych Uczestnik zobowiązany jest do posiadania na wyjeździe dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób niepełnoletnich dowodu tymczasowego lub paszportu.

17. Uczestnik wyjazdu odpowiada za wyrządzone przez siebie ewentualne szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków.

18. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za realizację tych usług, które zostały
wyszczególnione w programie wyjazdu.

19. Ilość miejsc na każdy wyjazd jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

20. Przez złożenie podpisu na liście uczestników wyjazdu Uczestnik akceptuje program i regulamin wyjazdu w imieniu własnym oraz osoby przez siebie zapisywanej.

21. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do informowania kierownika wyjazdu o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wyjazdu.

22. Uczestników wyjazdu obowiązuje punktualność.

23. Zabrania się uczestnikom oddalania bez zgody kierownika wyjazdu.

24. W przypadku zbyt małej ilości chętnych do udziału w wyjeździe zostanie ona odwołana.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień regulaminu.Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. 33 873 3771, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 551-11-64-395 BS w Kalwarii Zebrzydowskiej 11 8119 0001 0012 8166 2000 0010

 

 

Przed nami kolejny wyjazd na termy do Chochołowa. 

Niemcy, Austria a może Czechy i Słowacja? Od jednodniowych wypadów po gruntowne zwiedzanie. Znamy już plan wycieczek na 2017 rok! Zaczynamy w kwietniu tradycyjnym spacerem po Dolinie Chochołowskiej w poszukiwaniu krokusów.

Tradycyjnie zapraszamy Was na krokusy! UWAGA!!!!! Zmiana terminu!!!! Jedziemy nie 22 kwietnia a 8 kwietnia!!!!!!. 

Kochacie jeździć z nami na termy ale chcieliście zmienić nieco scenerię naszego nocnego pluskania. 24 lutego wybierzemy się wobec tego do Bukowiny Tatrzańskiej. Szykujcie dutki i w drogę!

25 listopada grupa wycieczkowiczów z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej po raz kolejny udała się na Termy Chochołowskie.

Zapraszamy ponownie na Termy Chochołowskie! Ostatni pobyt 28 października okazał się być bardzo dobrym pomysłem na zakończenie tygodnia i początek weekendu.

Za nami tydzień "zmagań" z pięknymi widokami, architekturą, zabytkami, historią, słowem zwiedziliśmy kawał świata. Troki, Wilno, Ryga, Tallin, Helsinki znalazły się na trasie zorganizowanej przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki wakacyjnej wycieczki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmów!

Wybierzcie się z nami do Pławniowic i do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Szczegóły na plakacie.

Znamy już plan wycieczek na 2016 rok. Są krótkie, jednodniowe wyjazdy, są dłuższe objazdowe eskapady, zwiedzać będziemy miasta ale w góry też pójdziemy! Zerknijcie na szczegółowy "rozkład jazdy" no i oczywiście wybierzcie się z nami. 

W minioną sobotę (18 czerwca) grupa wycieczkowiczów z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej udała się na piękną wycieczkę w Tatry Słowackie.

Wycieczką w Dolinę Kościeliską rozpoczęliśmy tegoroczny sezon turystyczny w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

21 i 22 maja br. odwiedziliśmy miasto nad Wełtawą – Pragę. Wczesnym rankiem grupa wyruszyła w kierunku zachodnim i przez Kotlinę Kłodzką pojechała do Czech. Do Pragi dojechała w godzinach południowych.

W ubiegły piątek Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej wzięło udział w niezwykle uroczystym koncercie symfonicznym w krakowskiej Filharmonii, z okazji Jubileuszu 80. urodzin Jerzego Maksymiuka.