W Starym Kinie organizowane są zajęcia taneczno-ruchowe dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Warsztaty odbywają się we wtorki o 10:00, raz na dwa tygodnie. Prowadzi je Miłosz Kościelny.