Zajęcia teatralne to świetna forma rozwijania aktorskich talentów dzieci. Na zajęciach będziemy kształtować  wyobraźnie za pomocą najprostszych form scenicznych, poznamy zasady improwizacji i nauczymy się wyrażać emocje za pomocą gestów i ruchów. Ważnym elementem zajęć będzie praca nad dykcją, głosem i oddechem. Poznamy wiersze i prozę. Zajęcia teatralne to doskonała forma pokonania własnych słabości i nieśmiałości, a przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na sztukę, kształtowanie wrażliwej, twórczej osobowości przez zabawę, taniec, śpiew, ruch, recytacje, mimikę. Finałem zajęć będzie pokaz - premiera miniatury teatralnej oraz wyjazdy na konkursy i festiwale.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w grupach wiekowych:
16:00-17:00 - grupa I (dzieci w wieku 7-10 lat)
17:00-18:00 - grupa III (dzieci w wieku 11-15 lat)
18:00-19:00 - grupa III (młodzież powyżej 15 lat)

Miejsce: sala widowiskowa CKSiT, ul. Broniewskiego 3, Kalwaria

Prowadzący: Mirosław Płonka 
Opłata miesięczna: 30 zł