Zapraszamy do… wyjścia na spacer! Wybierz się na spacer wskazaną trasą, rozwiąż zagadki ukryte pod QR kodami i wygraj voucher na zabiegi pielęgnacyjne lub voucher kawę i ciastko.

 

Dziękujemy za udział - oto zwyciężczynie - https://fb.watch/4f5_p9IGeh/

 

 

Regulamin/Instrukcja:

1.     Pobierz KARTĘ z mapką spaceru detektywistycznego / lub odbierz ją ze Starego Kina (w dn.4-12 marca)

2.     Na swój telefon pobierz darmową aplikację odczytującą QR kody.
np. QR Kod Czytelnik i Skaner: kod kreskowy Skaner

3.     Zaproś kogoś na spacer lub przejdź trasę solo w terminie 5.03.-12.03.2021 r.

4.     Przejdź wyznaczoną trasę i odczytaj wiadomości ukryte pod QR kodami.

5.     Wypełnij kartę spaceru w odpowiednich polach, wykorzystując informacje z QR kodów.

6.     Wypełnij kupon z karty z zadaniami – wpisz imię i nazwisko, numer telefonu – wrzuć kupon do 12.03. do skrzynki pocztowej CKSiT (umieszczona na bramie budynku Stare Kino, ul. Mickiewicza 4)

Uczestniczkami konkursu mogą być wyłącznie kobiety.

Udział w Kobiecym Spacerze Detektywistycznym jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu. Poniżej klauzula RODO*.

Pośród uczestniczek (PROPOZYCJA TYLKO DLA KOBIET), które wrzucą kupony do skrzynki zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody – vochery na zabiegi pielęgnacyjne oraz vouchery na kawę i ciastko.

Losowanie nagród odbędzie się w czasie koncertu online 14 marca 2021 r., godz. 18:00.

Uwaga: znaki na trasie będą umieszczone dopiero 5.03. do. godz. 12:00.

 

Opis trasy „Tajemnica Róży i Lilii”

Start: Kawiarnia Pysia, Rynek  (punkt 1)

- kapliczka ul. 3 Maja (punkt 2)

- wejście do lasu (punkt 3)

 - kapliczka w lesie (punkt 4)

- pustelnia św. Rozalii (punkt 5)

Zakończenie: Klasztor OO. Bernardynów

Długość: 5,3 km

Czas przejścia: ok. 2 godziny

 

 

*Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) Kobiecego Spaceru Detektywistycznego (dalej "spacerem”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33 873 37 71.

2. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Spaceru oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną wyniki.

5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

7. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

8. Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do CKSiT (w zależności od żądania).

9. Każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Spacerze. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.

12. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron13y osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.