Stanisław Wyspiański - wybitny polski malarz, poeta, dramaturg, grafik, architekt, obdarzony licznymi talentami, uznany za czwartego wieszcza narodowego będzie tematem kolejnego wykładu w ramach Kalwaryjskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

To głównie z Krakowem powiązany jest jego życiorys i działalność artystyczna dlatego do wspólnego podążania krakowskimi śladami Stanisława Wyspiańskiego zapraszamy już w najbliższy wtorek, 15 maja o godz. 17:00. 

Wykład poprowadzi Magdalena Sadlik – dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracuje w Katedrze Literatury Polskiej XIX w.

Zainteresowania naukowe: 
literatura II połowy XIX wieku (podróżopisarstwo, proza kobieca, recepcja), 
teatr XIX/XX wieku.

Wybrane publikacje: 
Konfesje samotnych. W kręgu prozy spowiedniczej 1884-1914, Kraków: „Universitas” 2004.
„Zawołajcie mnie z powrotem tą mową moją własną”. Z dziejów recepcji twórczości Stanisława Wyspiańskiego (1898-1957), Kraków: „Księgarnia Akademicka” 2009.
oraz kilkadziesiąt publikacji poświęconych głównie prozie przełomu XIX i XX wieku.

(eb)