Zapraszamy Doroczny Przegląd Twórczości Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Krakowskiej, którego otwarcie odbędzie się 4 października.

Rokrocznie gościmy w Starym Kinie wystawę plastyków ziemi krakowskiej. Tym razem wernisaż odbędzie się 4 października (piątek) o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy w imieniu twórców!

Wystawa czynna od 4 października do 18 listopada br.

sk