10 lat działalności KGW „Swojskie Klimaty” w Barwałdzie Średnim

Mszę, koncelebrowaną przez księdza Wiesława Widucha – proboszcza parafii w Barwałdzie Dolnym, księdza Tadeusza Porzyckiego i księdza Eugeniusza Dziedzica, uświetnił śpiew Chóru Męskiego ze Stronia. Druga cześć uroczystości odbyła się w świetlicy wiejskiej w Barwałdzie Średnim.

Warto odnotować, że Koło Gospodyń Wiejskich „Swojskie Klimaty” z Barwałdu Średniego powstało z inicjatywy sołtysa Pawła Odrobiny. Działa od 2012 roku, obecnie zrzesza 22 osoby.

W okresie minionych dziesięciu lat KGW wielokrotnie reprezentowało Gminę Kalwaria Zebrzydowska podczas uroczystości i imprez gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Ponad to KGW brało udział w uroczystościach religijnych, udzielało się w działalności charytatywnej i kulturowej współpracując z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami.

Realizowało różnego typu granty, dzięki którym można było zorganizować warsztaty kulinarne i artystyczne, zarówno dla członków koła, jak i dla lokalnej społeczności. W ubiegłym roku Panie wzięły udział w I edycji Festiwalu Polska Od Kuchni, dochodząc do finału, który odbył się w Warszawie. W tym roku ponownie zakwalifikowały się do udziału w II edycji Festiwalu Polska Od Kuchni i dotarły już do etapu wojewódzkiego w czterech konkurencjach.

Gratulacje Paniom, wraz z okolicznościowymi dyplomami i prezentami na ręce Prezes Koła Agaty Leja, złożyli Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty oraz Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki Andrzej Burdek. Prezes Fundacji Dziedzictwo Halina Cimer przesłała list gratulacyjny dla Koła. Ponad to wśród zaproszonych i przybyłych gości byli: Radny Rady Miejskiej Wiesław Łuczak, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim Bernadeta Kalęba-Żołnierek, Sołtys Paweł Odrobina, przedstawiciele Rady Sołeckiej oraz przyjaciele i sympatycy.

Nie mogło zabraknąć podziękowań, jakie złożyła Pani Prezes wszystkim wspierającym przez ten czas działalność Koło Gospodyń, wśród których należy wymienić między innymi: Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, Radę Sołecką Barwałdu Średniego, Kółko Rolnicze w Barwałdzie Średnim, Stanisława Szpaka oraz darczyńców którzy pragnęli zachować anonimowość.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Famielec

KGW „Swoijskie Klimaty” działa pod kuratelą Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Osobom zaangażowanym w działalnosć Koła składamy gratulacje za wytrwałość i energię, a także życzymy kolejnych lat świetnej aktywności!

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.