Dzień Dziecka 2024: Alicja w Krainie Czarów

Zapraszamy serdecznie na niezapomniane świętowanie Dnia Dziecka w niezwykłej atmosferze Alicji w Krainie Czarów. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Urząd Miasta i Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się razem z Biegusiem Kalwaryjskim na terenie obiektów sportowych Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej.

PROGRAM:

11:00-17:00 – Atrakcje dla dzieci:

– Dmuchańce

– Wodne tatuaże

– Gry wielkoformatowe

– Warsztaty plastyczne

14:00-17:00 – Niezwykła rodzinna gra terenowa „ALICJA W KRAINIE CZARÓW”

17:15 – Rozstrzygnięcie rodzinnej gry terenowej i uroczyste rozdanie nagród!

Przygotujcie się na dzień pełen atrakcji i zabawy! Do zobaczenia!

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Urząd Miasta i Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej serdecznie zapraszają wszystkie dzieci oraz ich rodziny na to wyjątkowe wydarzenie. To doskonała okazja, aby spędzić czas w gronie najbliższych, ciesząc się różnorodnymi atrakcjami przygotowanymi specjalnie na ten dzień. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a każdy uczestnik może liczyć na niezapomniane wrażenia i mnóstwo radości.

Do zobaczenia na Dniu Dziecka 2024!

REGULAMIN RODZINNEJ GRY TERENOWEJ

REGULAMIN RODZINNEJ GRY TERENOWEJ

„ALICJA W KRAINIE CZARÓW!”

2 czerwca 2024 r.

Serdecznie witamy wszystkich uczestników w rodzinnej grze terenowej „ALICJA W KRAINIE CZARÓW”. Celem tej niezwykłej przygody jest wprowadzenie Was w magiczny świat Alicji, zapoznanie z bohaterami bajki i stworzenie niezapomnianych chwil w pięknej Kalwarii Zebrzydowskiej. Pamiętajcie, ta Gra jest formą zabawy i świętowania Dnia Dziecka!

Życzymy udanej zabawy!

 

 1. TERMIN I MIEJSCE GRY:

Rodzinna Gra Terenowa „Alicja w Krainie Czarów” zwana dalej Grą odbędzie się 2 czerwca 2024 r. (niedziela). Terenem rozgrywania gry jest kompleks sportowy Kalwarianka.

 1. CELE:
 • Uczczenie Dnia Dziecka;
 • Popularyzacja wydarzenia gry terenowej jako doskonałej formy
 • aktywnego wypoczynku;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia;
 • Propagowanie twórczości literackiej dla dzieci;
 • Zacieśnianie więzi rodzinnych i przyjacielskich.

 1. MIEJSCE STARTU I METY:

Namiot przy wejściu na teren kompleksu sportowego Kalwarianka.

 1. ORGANIZATOR:

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 1. UCZESTNICY GRY:
 • Uczestnicy gry startują w grze w drużynach składających się z członków rodziny/przyjaciół.
 • Drużyna powinna liczyć minimum 2 osób, maksimum 5 osób.
 • W każdej drużynie powinna być co najmniej 1 osoba pełnoletnia (kapitan drużyny).
 • Gra skierowana jest do mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska. Udział w grze jest bezpłatny.
 1. CZAS REALIZACJI GRY:

Gra rozgrywana jest w godzinach 14:00 do 17:00.

 1. OBSŁUGA:
 • Obsługą gry są animatorzy, którzy czekają na uczestników w wyznaczonych punktach, przeprowadzają zadania, animują punkt oraz potwierdzają udział w konkurencji poprzez przybicie pieczątki na karcie gry.
 • Obsługa gry nie ponosi odpowiedzialności bezpieczeństwo, za zdrowie i życie uczestników gry, a także za rzeczy uczestników pozostawione w danym punkcie.

  8. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W GRZE?
 • Drużyna zgłasza się do punktu startowego, skąd odbiera kartę gry.
 • Karta gry musi być podpisana nazwą drużyny w dwóch wskazanych miejscach.
 • Waszym zadaniem jest odnalezienie punktów z zadaniami, które są rozmieszczone na terenie obiektów sportowych.
 • Następnie musicie wykonać zadania i zebrać pieczątki potwierdzające ten fakt.
 • Po zebraniu unikatowych pieczątek na wszystkich polach karty gry należy wrócić do punktu startowego.
 • W punkcie startowym następuję weryfikacja karty oraz odcięty zostaje kupon do losowania.
 • Gra kończy się o 17:00. Rozstrzygnięcie następuje o 17:15 przy punkcie startowym.
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE GRY:
 • godz. 17:15 zostanie podsumowana poprzez konkurs polegający na rozlosowaniu nagród wśród uczestników, którzy oddadzą karty gry do 17:00.
 • Drużyny, które oddadzą karty po 17:00 nie będą mogły brać udziału w konkursie.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przy punkcie startowym.
 1. NAGRODY:
 • Nagrody: zabawki, sprzęt sportowy.
 • Organizator przewidział rozdanie kilku nagród.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Każdy uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność, osoby dorosłe sprawują opiekę nad osobami niepełnoletnimi. Opiekun deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Gry oraz osobom trzecim.
 • W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Grą uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Gry.
 • Zabrania się śmiecenia na trasie Gry.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gry z powodów niezależnych od niego.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) gry terenowej (dalej ,,GRA”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres email: biuro@ckstkalwaria.com, tel. 33 873 37 71.
 2. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres biuro.ads2@gmail.com
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Gry.
 7. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Gry.
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do CKSiT (w zależności od żądania).
 9. Każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. 10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Grze. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych. 12. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Życzymy miłej zabawy!

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.