FESTIWAL ARTYSTYCZNY „TALENTY 2023”

Festiwal Artystyczny - "TALENTY 2023"

CEL FESTIWALU:
Festiwal jest prezentacją indywidualnych talentów artystycznych oraz formą wsparcia i promocji przy dalszym ich rozwoju z powiatu wadowickiego.

ZASADY ORGANIZACYJNE:
Udział w Festiwalu ma charakter dwustopniowy.
I ETAP – przeprowadzają miejskie i gminne ośrodki kultury dla uczniów szkół podstawowych z terenu własnej gminy w terminach i formule przez siebie ustalonej. Dla uczniów ze szkół średnich oraz osób dorosłych eliminacje przeprowadza Wadowickie Centrum Kultury.
W PRZYPADKU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ETAP I ODBYWA SIĘ W CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ.

ZGŁOSZENIA odbywają się za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.cksitkalwaria.com
Na formularze czekamy do 23 lutego 2023 r. Po wysłaniu formularza uczestnicy w kategorii: literatura i sztuki wizualne otrzymają maila od koordynatora z linkiem do dysku, na który należy wgrać prace. Uczestnicy w kategorii sztuki plastyczne muszą dostarczyć swoje prace do 23 lutego do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Z przebiegu eliminacji stworzona zostanie fotorelacja oraz film promocyjny. Zgłaszając swój udział w festiwalu uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowickie Centrum Kultury przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek i prace wyłonionych laureatów festiwalu będą upublicznione w mediach, na stronie internetowej CKSiT i WCK, profilu fb i filmie promocyjnym.

 

Wysyłając udostępniony formularz zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie wprowadzonych danych osobowych za pośrednictwem formularza Google.

ZASADY UCZESTNICTWA:
 Uczestnik nie może zgłosić prac, prezentacji lub utworów prezentowanych przez niego w poprzednich edycjach festiwalu. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego zapisu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany. Repertuar powinien być dostosowany do wieku oraz poziomu warsztatowego uczestnika. W danej kategorii wiekowej i artystycznej nie mogą brać udziału osoby, które zdobyły w latach ubiegłych nagrodę „Talent”, chyba że przejdą do następnej grupy wiekowej.

 

W Festiwalu mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz dorośli z podziałem na grupy wiekowe: 

 

I GRUPA: dzieci z klas I-III

II GRUPA: dzieci z klas IV – VI

III GRUPA: VII i VIII klasa szkoły podstawowej

IV GRUPA: młodzież szkół średnich

V GRUPA: dorośli

 
ETAP DLA GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA:
Zgłoszenia wyłącznie przez formularz dostępny na stronie www.ckstkalwaria.com do 23 lutego 2023 r. 
 
Przesłuchania konkursowe: 
1 marca 2023 (środa) – teatr i recytacja 
2 marca 2023 (czwartek) – wokal, muzyka, taniec
W sali widowiskowej CKSiT, ul. Niemczynowskiego 3, Kalwaria Zebrzydowska.
 

KATEGORIE ARTYSTYCZNE

MUZYKA: uczestnik przygotowuje i zgłasza dwa utwory muzyczne na dowolnym, własnym instrumencie (CKSiT dysponuje pianinem elektrycznym /WCK dysponuje tylko elektrycznym pianinem Yamaha). Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Podczas eliminacji uczestnik wykonuje jeden utwór, a drugi prezentuje na życzenie jury. W tej kategorii można wykonywać utwory elektroniczne, beatbox.

WOKAL: uczestnik przygotowuje i zgłasza dwa zróżnicowane utwory wokalne, podczas konkursu wykonuje jeden, a drugi na życzenie jury. Mile widziane będą nowe aranżacje i interpretacje. Dozwolony jest akompaniament własny, udział innego akompaniatora lub wykorzystanie podkładu audio. Jurorzy oceniać będą umiejętności wykonawcze, dobór repertuaru do wieku i możliwości uczestnika, interpretację, dykcję, intonację oraz poprawną emisję głosu.

TANIEC: uczestnik wykonuje etiudę taneczną. W tej kategorii dopuszcza się udział par tanecznych tańca towarzyskiego. Jury oceniać będzie ogólny wyraz sceniczny, dobór kostiumu i muzyki, poziom i oryginalność choreografii oraz umiejętne wykorzystanie przestrzeni.

TEATR: uczestnik wykonuje monodram, inscenizację teatralną itp. – czas trwania prezentacji na scenie maksymalnie 10 minut. Jurorzy oceniać będą trafność interpretacji, kulturę języka oraz celowość i sposób wykorzystania kostiumów, elementów scenografii i rekwizytów.

RECYTACJA: uczestnik przygotowuje dwa utwory: poezję i fragment prozy. Podczas eliminacji prezentuje utwór poetycki, a na życzenie jurorów prozę. Mile widziane utwory różniące się poziomem emocji (np. poezja bardziej poważa, a proza radosna lub odwrotnie). Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min. Jurorzy oceniać będą dobór repertuaru, kulturę języka i umiejętność operowania słowem (dykcja, intonacja, tempo mówienia, operowanie siłą głosu) oraz ogólne wrażenie artystyczne. W tej kategorii dopuszczalna jest uzasadniona gestykulacja, ale nie użycie rekwizytów.

SZTUKI PLASTYCZNE: w tej kategorii zawiera się malarstwo, fotografia (w formacie jpg, wielkość dłuższego boku min. 2500 pikseli), grafika, kolaż, rzeźba, komiks itp. Uczestnik składa trzy prace (wykonane dowolną techniką). Prace powinny zawierać własne autentyczne wersje.

SZTUKI WIZUALNE: w tej kategorii zawiera się film, animacja, instalacja, performance, aplikacje, happening, vlog.

LITERATURA: uczestnik przesyła dwie prace literackie (wiersz, opowiadanie, reportaż, felieton, esej itp.) Praca powinna być ograniczona do 4 stron, napisana czcionką verdana, rozmiar 11. Jurorzy oceniać będą oryginalność, poprawność stylistyczną i językową. W tej kategorii dopuszcza się przesyłanie blogów.

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.