Zapraszamy rodziców ze swoimi maluszkami na nasze zajęcia umuzykalniające. Jeżeli chcesz zadbać o rozwój swojego dziecka i nie usłyszeć kiedyś „Słoń nadepnął mi na ucho” lub „Mam dwie lewe nogi” to dołącz do naszych zajęć!
Zajęcia prowadzone są w duecie przez certyfikowanego instruktora zajęć
umuzykalniających wg metody E.E.Gordona, wraz z osobą towarzyszącą.
Gordonki to metoda umuzykalniania najmłodszych, która przede wszystkim DZIAŁA! Jest podparta wieloletnimi doświadczeniami i badaniami jej twórcy!
Gordonki rozwijają nie tylko naturalny talent muzyczny dziecka, ale również jego koordynację, koncentrację, kreatywność, mowę i wiele innych!
Zajęcia odbywają się w godzinach porannych i dopołudniowych, kiedy aktywność małego dziecka jest na najwyższym poziomie.

Założenia i forma Gordonek opierają się na doświadczeniu naukowym i praktycznych badaniach Edwina Eliasa Gordona, słynnego amerykańskiego
muzyka jazzowego, pedagoga, psychologa muzyki. Fundamentami zajęć metodą gordonowską są muzyka, ruch i zabawa.
Gordon udowodnił, że każdy człowiek rodzi się z jakimś poziomem uzdolnień muzycznych, który może kształtować i czerpać dzięki temu wymierne korzyści dla całościowego rozwoju. Na dodatek ten poziom uzdolnień muzycznych jest najwyższy tuż po urodzeniu, po czym zaczyna stopniowo opadać. Małe dzieci to mali geniusze!
Czas od okresu prenatalnego do 3 roku życiu jest bardzo ważny w kontekście nabywania umiejętności słuchowych, a tym samym muzycznych.
Jest to „złoty okres” dla nabywania języka muzyki (i nie tylko muzyki, gdyż cały proces tworzenia zdolności werbalnych również rozpoczyna się w życiu
płodowym oraz przebiega niemalże równolegle z przyswajaniem zdolności muzycznych).
Zajęcia mają charakter swobodny, nienarzucający. Dziecko odczuwa swobodę w poruszaniu się i jego reakcje ruchowo-muzyczne są akceptowane, działanie osoby prowadzącej zajęcia polega na nakierowywaniu i motywowaniu dziecka. Dla podkreślenia muzyki korzysta się z rekwizytów jak kolorowe piórka, chusty, wstążki, bańki mydlane, piłki. Podczas zabawy prezentowane są melodie w różnych skalach oraz różnorodone rytmy.
Istotnym elementem jest uczestnictwo rodziców w zabawach. Mają oni za zadanie podążać za dzieckiem oraz angażować się w jego interpretację ruchowo – muzyczną i wspólnie ją kontynuować. W trakcie zajęć rodzic i dziecko uczestniczą w proponowanych aktywnościach między innymi poprzez
powtarzanie krótkich motywów rytmicznych i melodycznych, poruszanie w trakcie trwania melodii, śpiewanie piosenek, rytmizowanie wierszyków i
wyliczanek.

Gordonki są zajęciami, które mają udowodniony naukowo pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Prowadzone w formie atrakcyjnych aktywności stanowią dla dziecka połączenie edukacji z zabawą. Głównymi celami zajęć jest przede wszystkim nauka tzw. „języka muzyki”, a więc tworzenie, powtarzanie, improwizowanie, zabawa melodią.
Z całą pewnością można wskazać wiele korzyści płynących z uczestnictwa w zajęciach opartych na metodzie gordonowskiej. Są to przede wszystkim:
•Stymulowanie układu nerwowego
Podczas aktywności muzycznych połączonych z ruchem, u dziecka powstają nowe połączenia neuronalne w mózgu, które mają wpływ na efektywniejsze
rozwijanie m.in. zdolności takich jak poczucie rytmu, uwaga słuchowa, różnicowanie cech dźwięków (natężenie, barwa), poczucie tonalne,

•Kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej
Dziecko angażując się w aktywność muzyczno-ruchową ćwiczy skupienie uwagi zarówno, na elementach muzycznych (rytm, tempo, barwa itp.), jak równie na ruchach ciała, które z czasem są coraz bardziej zgodne i dopasowane do melodii,

Wspieranie rozwoju mowy
Dziecko poprzez aktywność w zajęciach umuzykalniających poszerza swoje umiejętności językowe – m.in. pomaga w tworzeniu połączeń sylabowych
(wyrazów), zwracaniu uwagi na tempo i rytm wypowiedzi, wzbogacaniu słownictwa, rozumieniu przekazu słownego, skupianiu uwagi na intonacji wypowiedzi i rozróżnianiu jej podczas komunikowania się,

Wspieranie rozwoju komunikacyjnego i społecznego
Dziecko uczy się zasad przebywania w grupie społecznej, obserwuje i naśladuje rówieśników oraz wchodzi z nimi w kontakt, co z pewnością stanowi podstawę do rozwoju społecznego na przestrzeni lat,

•Budowanie poczucia własnej wartości
Dziecko, które zauważa, że jest w stanie wykonać wiele różnych aktywności muzyczno-ruchowych dostaje ogromną dawkę motywacji. Po pierwsze, chce
nadal się rozwijać, po drugie odczuwa dziecięcą satysfakcję i kształtuje w sobie pozytywne myślenie o własnych działaniach. Taka postawa ma ogromny wpływ na rozwój poznawczy dziecka,

•Pogłębianie więzi między dzieckiem a rodzicem
Wspólna zabawa, wzajemne wsparcie i podążanie za dzieckiem ma duży wpływ na pogłębianie pozytywnych relacji rodzica z dzieckiem. Dzięki tego typu
aktywnościom, dziecko ma poczucie bezpieczeństwa oraz otrzymuje wiele uwagi i troski, co rzutuje na sposób postrzegania otaczającego je świata i jakość budowanych relacji z innymi w przyszłości

Zajęcia prowadzi przesympatyczny duet: Dzwiękołaki

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.