Konkurs „Bezpieczne wakacje”

W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 16 lat. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 9 września  2022 r., wykonanego indywidualnie lub zespołowo, rysunku, plakatu lub spotu filmowego w trzech kategoriach wiekowych:

  1. kat. I – wiek: 5-8 lat,
  2. kat. II – wiek: 9-12 lat,
  3. kat. III – wiek: 13-16 lat.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie nie większym niż format A3. Natomiast spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pendrive lub innym bezzwrotnym nośniku.

Praca plastyczna lub spot filmowy wraz z wypełnioną i podpisaną przez opiekuna zespołu kartą zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres:

Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji,
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
z dopiskiem „Artystyczny przeWODNIK”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2022 r., jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania Konkursu i jego rozstrzygnięcia.

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym: wps.bprew@policja.gov.pl.

Chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Jednocześnie informujemy, że Policja w ramach ogólnopolskich działań „Bezpieczne Wakacje 2022” organizuje spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą na tematy związane z bezpieczeństwem podczas spędzania wakacji (tematyka do uzgodnienia). Organizowane są również „Dni Otwartej Komendy” na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach lub podległych jednostek. W związku z powyższym spotkania takie dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży można umawiać:

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

pod nr telefonu 47 8327-224 lub 47 8327-324 lub przesyłając informacje na adres:komendant@wadowice.policjia.gov.pl

Komisariat Policji w Andrychowie

Pod nr telefonu 47 8327-409 lub przesyłając informacje na adres:
kp-andrychow@wadowice.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pod nr telefonu 47 8327-460 lub przesyłając informacje na adres: kp-kalwaria@wadowice.policja.gov.pl

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.