Konkurs fotograficzny: Obiektywne Piękno Matki

Regulamin konkursu fotograficznego z okazji Dnia Matki 2023 

Obiektywne Piękno Matki 

 

Opis konkursu: 

„Obiektywne Piękno Matki” to konkurs fotograficzny organizowany przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji Dnia Matki. Celem konkursu jest uhonorowanie i uwiecznienie piękna macierzyństwa poprzez sztukę fotografii. 

Ten konkurs fotograficzny pozwoli uczestnikom wyrazić swoje spojrzenie na matczyne piękno. 

 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej Centrum Kultury), z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

 

Zasady konkursu: 

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich pasjonatów fotografii, niezależnie od wieku i doświadczenia. 
 1. Tematem konkursu są matki i macierzyństwo. Zachęcamy uczestników do uwiecznienia wyjątkowych momentów, emocji, relacji i piękna związanych z byciem matką. 
 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie. 
 1. Zdjęcia powinny być oryginalne i wykonane przez uczestników samodzielnie. 
 1. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną w wyznaczonym terminie. 
 1. Ocena zdjęć będzie dokonana przez jury składające się z profesjonalistów z dziedziny fotografii oraz przedstawicieli Centrum Kultury. 
 1. Oceniane będą kreatywność, kompozycja, technika, emocje i ogólny przekaz zawarty na zdjęciach. 
 1. Jury wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci voucherów. 
 1. Wybrane fotografie zostaną zaprezentowane w postaci wirtualnej wystawy w Centrum Kultury. 
 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć przez Centrum Kultury w celach promocyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. 
   

Uczestnicy 

W konkursie mogą wziąć dzieci i młodzież, a także osoby dorosły. 

Gr. I – uczniowie klas I-III SP  

Gr. II – uczniowie klas IV-VI SP  

Gr. III – uczniowie klas VII-VIII SP  

Gr. IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych  

Gr. V – dorośli 

 

Zgłoszenia:  

 

Rozstrzygnięcie konkursu  

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 9 czerwca br. za pośrednictwem strony internetowej CKSiT.  
 • Autorzy 3 najlepszych prac w danej kategorii otrzymają nagrody w postaci voucherów do zrealizowania w CKSiT. 

 

Postanowienia końcowe:  

Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęcia wraz opisem oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu na stronie internetowej CKSiT oraz w mediach społecznościowych CKSiT.  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) konkursu wielkanocnego (dalej ,,konkurs”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres email: biuro@ckstkalwaria.com, tel. 33 873 37 71.
 2. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres biuro.ads2@gmail.com
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace.

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.