Konkurs na strój podczas Orszaku Trzech Króli

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejszy Strój „Kalwaryjskiego Orszaku Trzech Króli” w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Rozbudź w sobie ducha Świąt i pozwól, aby Twoje dzieło było inspiracją dla innych. Niezależnie od wieku – dzieci, młodzieży czy dorosłych – każdy ma szansę stworzyć coś wyjątkowego. Przygotuj swoje oryginalne przebranie, nawiązujące do Szopki Bożonarodzeniowej i weź udział w tym niezwykłym konkursie.

Czekają na Ciebie nagrody, ale przede wszystkim możliwość podzielenia się swoją pasją i talentem z innymi uczestnikami Orszaku. Dołącz do nas 6 stycznia 2024 r., by razem świętować, dzielić się radością i wprowadzić do naszego miasta kolorową magię Świąt.

Niech „W Jasełkach Leży!” stanie się mottem Twojej kreatywności. Zapisz się już teraz i włącz się w tę wyjątkową tradycję!

Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne na stronie www.ckstkalwaria.com. Do zobaczenia na Orszaku Trzech Króli! 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ „KALWARYJSKIEGO ORSZAKU TRZECH KRÓLI”

Hasło Orszaku: „W Jasełkach Leży!” – Kalwaria Zebrzydowska – 6 stycznia 2024

 

 • 1

 Organizator Organizatorem KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ „KALWARYJSKIEGO ORSZAKU TRZECH KRÓLI” Kalwaria Zebrzydowska 2024, zwanego dalej konkursem jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwane dalej Organizatorem.

 • 2

Cel konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowań życiem i działalnością postaci związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Krzewienie wartości chrześcijańskich.
 • Promowanie Świętych, których życie jest godne naśladowania.
 • Propagowanie kreatywności i twórczości własnej oraz rozwijanie inwencji twórczej mieszkańców gminy.
 • 3

Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie na Orszaku przebrania wybranej postaci, według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych w kolorystyce nawiązującej do danego orszaku. Przebrania mają nawiązywać do postaci Szopki Bożonarodzeniowej.

 • 4

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Odbędzie się w 2 kategoriach:

Kategoria I: Zgłoszenia indywidulane

 1. Dzieci i młodzież
 • dzieci przedszkolne i kl. 0
 • I-III SP
 • IV-VI SP
 • VII-VIII SP
 1. Dorośli

Kategoria I: Zgłoszenia grupowe (od 3 do 15 os.)

 • dzieci przedszkolne i kl. 0
 • I-III SP
 • IV-VI SP
 • VII-VIII SP
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wziąć udział w I Kalwaryjskim Orszaku Trzech Króli (6.01.2024) oraz zaprezentować się w określonym przez Organizatora czasie komisji konkursowej, która dokona oceny stroju.
 2. W czasie oceny jury może poprosić uczestnik o prezentacje stroju w kilku zdaniach oraz o przedstawienie się.
 3. Podczas konkursu osobom niepełnoletnim musi towarzyszyć opiekun prawny.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz klauzuli RODO w nim zawartej.
 5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do zdjęcia na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do jej publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska i wizerunku w Internecie i prasie.
 • 5

Kryteria oceny:

 1. Prace zostaną ocenione w zakresie:
 2. Wygląd zewnętrzny postaci.
 3. Pracochłonność wykonania stroju i wierność odtworzenia jego szczegółów.
 4. Pomysłowość i oryginalność rozwiązań, ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne.
 5. Zgodność z wytycznymi scenariusza uroczystości:

Postacie ze scenariusza:

 • GWIAZDOR z Gwiazdą
 • FLAGOWI z dużymi flagami
 • PASTUSZKOWIE 

ORSZAK EUROPEJSKI KRÓLA KACPRA XVI: TABLICOWY (z napisem EUROPA czerwony płaszcz, ciemne ubranie pod płaszczem)

 • FLAGOWI (z czerwonymi flagami)
 • LEGION RZYMSKI – stroje rzymskich wojowników, miecze, tarcze
 • DOWÓDCA KOLUMNY (czerwony duży płaszcz, ciemne ubranie pod płaszczem)
 • WOJOWNICY (czerwone płaszcze, białe T-shirty, na głowach hełmy, w rękach miecze i tarcze)
 • DWÓRKI (w czerwonych welonach z nałęczkami, białe T-shirty, w rękach chusteczki)
 • DAROWI (ze skrzynią złota – czerwone zdobione płaszcze, ciemne ubranie pod płaszczami)
 • KRÓL (strój królewski czerwony, korona),  pojazd

ORSZAK AZJATYCKI KRÓLA MELCHIORA XVI:

 • TABLICOWY (z napisem AZJA, zielony płaszcz, ciemne ubranie pod płaszczem)
 • FLAGOWI (z zielonymi flagami)
 • SMOK – marionetka niesiona przez kilku mężczyzn w strojach chińskich
 • DOWÓDCA KOLUMNY (zielony duży płaszcz, ciemne ubranie pod płaszczem)
 • WOJOWNICY (zielone płaszcze, czarne T-shirty, kapelusze chińskie, w rękach włócznie i tarcze)
 • DWÓRKI (w zielonych welonach z nałęczkami, zielone T-shirty, w rękach chusteczki do wymachiwania),
 • DAROWI (z kadzidłem – zielone zdobione płaszcze, ciemne ubranie pod płaszczami)
 • KRÓL (strój królewski zielony, turban),

ORSZAK AFRYKAŃSKI KRÓLA BALTAZARA XVI:

 • TABLICOWY (z napisem AFRYKA, niebieski płaszcz, ciemne ubranie pod płaszczem)
 • FLAGOWI (z niebieskimi flagami)
 • WIELBŁĄDY pluszowe
 • DOWÓDCA KOLUMNY (niebieski duży płaszcz, ciemne ubranie pod płaszczem)
 • WOJOWNICY (niebieskie płaszcze, pomarańczowe T-shirty, na głowach toczki, w rękach dzidy i tarcze), DWÓRKI (w niebieskich welonach z nałęczkami, niebieskie T-shirty, w rękach chusteczki)
 • DAROWI (z mirrą – niebieskie zdobione płaszcze, ciemne ubranie pod płaszczami)
 • KRÓL (strój królewski niebieski, turban).
 • 6

Terminy

 1. Rozstrzygnięcie konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród odbędzie się 6 stycznia 2024 r. na zakończenie Orszaku Trzech Króli.
 • 7

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
 2. Stroje nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 3. Spośród zgłoszonych do konkursu strojów Komisja nagrodzi trzy najlepsze oraz przyzna wyróżnienia.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora.
 6. Autorzy zwycięskich strojów otrzymają nagrody rzeczowe.
 • 8

Informacje na temat Orszaku Trzech Króli w 2024 roku (ze scenariusza opracowanego przez Annę Murawską):

 1. Tematem głównym tegorocznego Orszaku Trzech Króli są jasełka ze względu na przypadającą w okresie Bożego Narodzenia osiemsetną rocznicę pierwszego przedstawienia jasełkowego zaaranżowanego przez Świętego Franciszka w Greccio we Włoszech.
 2. Hasło Orszaku Trzech Króli 2024 „W jasełkach leży!” jest fragmentem XVII – wiecznej kolędy pt. „Nowy rok bieży” zapraszającej do oddania chwały małemu Dzieciątku leżącemu w żłobie w otoczeniu wołu i osła, anieli i królów. W kolędzie tej zawiera się cała idea Orszaku Trzech Króli, a wers „królowie jadą z wielką gromadą” jest niczym obraz z dorocznych ulicznych jasełek.
 3. Jasełkami określa się widowiska opowiadające o Bożym Narodzeniu, a nazwa ta pochodzi od słowa „jasło”, oznaczającego paśnik dla zwierzyny w formie koryta z drabinkami, które współcześnie nazywamy żłobem.
 4. 24 grudnia 1223 roku Święty Franciszek, za zgodą Papieża Honoriusza III, w skalnej grocie na wysokości 750 m n.p.m. w posiadłości Jana Wetliny w Greccio, zbudował żywą szopkę. Złożył w żłobie wyrzeźbioną figurę Dzieciątka, umieścił obok żywe zwierzęta, wołu i osła, zaprosił miejscową ludność, aby w roli pasterzy zbliżali się do żłóbka i w ten obrazowy sposób zapoznawali się ze scenami ewangelicznymi opowiadającymi o narodzeniu Jezusa. Szopka ukazana podczas Mszy świętej w noc Bożego Narodzenia miała uświadomić wiernym przyjście Zbawiciela na ziemię i obecność Jezusa podczas każdej Eucharystii. Wydarzenie to zostało zilustrowane kilkadziesiąt lat później przez wielkiego malarza Giotto di Bonde, który na obrazie „Żłóbek w Greccio” ukazał ustawiony obok ołtarza w świątyni, w towarzystwie zwierząt, kamienny żłób, przy którym klęczy Święty Franciszek wpatrując się w podnoszone na rękach Dzieciątko Jezus. Zwyczaj ilustrowania wydarzeń bożonarodzeniowych rozprzestrzenił się na cały świat, a cel, który przyświecał Franciszkowi jest realizowany również przez podążający do Stajenki Orszak Trzech Króli.
 5. Pierwszy biograf Świętego Franciszka, Tomasz z Lelano, opisywał wydarzenie z Greccio w ten sposób: „Przybyły rzesze ludzi, ciesząc się w nowy sposób z nowej tajemnicy. Głosy rozchodziły się po lesie, a skały odpowiadały echem na radosne okrzyki”. Podczas Orszaku Trzech Króli również przybywają rzesze „ciesząc się w nowy sposób z nowej tajemnicy”. Głosy kolęd rozchodzą się po miastach i miasteczkach, a radosna wieść o Bożym Narodzeniu odbija się echem w sercach setek tysięcy uczestników wydarzenia w całej Polsce i poza jej granicami.
 6. Jak co roku, zobaczymy sceny ze zbudzonymi przez Aniołów Pasterzami, którzy jako pierwsi przybywają do Szopki, ujrzymy zazdrosnego Króla Heroda, będziemy świadkami odwiecznej Walki Dobra ze Złem. Przedstawienia jasełkowe zapoczątkowane przez Świętego Franciszka odbywają się na całej kuli ziemskiej w najróżniejszych formach. Orszak Trzech Króli zaprasza wszystkie środowiska w całej Polsce i poza jej granicami do organizowania jasełek, szczególnie tych ulicznych, do których mogą dołączyć całe rzesze pragnących w radosny, wspólnotowy sposób przeżyć to ewangeliczne wydarzenie, jakim jest powitanie Nowonarodzonego Zbawiciela.

& 9

Uwagi końcowe

 1. Dodatkowe informacje na temat konkursu udziela Organizator: Tel. 33 873 37 71 e-mail: biuro@ckstkalwaria.com Komunikat oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.ckstkalwaria.com

& 10

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) Konkursu na strój (dalej „Konkurs”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres e-mail: biuro@ckstkalwaria.com , 33 873 37 71.
 • W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres: ads2@gmail.com
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace, fotorelacja lub film dokumentujący Konkurs; skład jurorski festiwalu; podmiot zewnętrzny realizujący usługę wykonania
 • Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu
 • Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu
 • Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z 15-22 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do CKSiT (w zależności od żądania).
 • Każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
 • Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w

Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.

 • Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii.

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.