Niepodległa. 1918 – gra terenowa dla mieszkańców (10-21.11.2021)

Karta gry wraz z mapą będzie dostępna do pobrania w poniedziałek, 8 listopada. Natomiast punkty w terenie będą dostępne w dniach 10-21 listopada, a więc ponad tydzień. UWAGA – CZAS REALIZACJI GRY ZOSTAŁ WYDŁUŻONY!

KARTA GRY – DO POBRANIA

Gra terenowa to świetny pomysł na aktywne spędzenie czasu z rodziną, znajomymi lub samodzielnie. Warto korzystać z pogody i ruszyć w teren, żeby spotkać się z historią w nieco innej formie!

REGULAMIN GRY TERENOWEJ "NIEPODLEGŁA. 1918"

REGULAMIN GRY TERENOWEJ „NIEPODLEGŁA.1918”

 

Kalwaria Zebrzydowska – 10-21 listopada 2021 r.

 

1.     Gra „Niepodległa. 1918” (dalej „gra”) jest grą terenową o charakterze edukacyjnym, upowszechniającą wiedzę z zakresu historii i kultury Państwa Polskiego, a zwłaszcza wydarzenia, ludzi i miejsca związane z walką Polaków o własne państwo, odzyskaniem przez Polskę niepodległości i kształtowaniem się niepodległego państwa, w roku 103. rocznicy odzyskania niepodległości.

2.     Organizatorem gry jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT).

3.     Uczestnikami gry mogą być mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz odwiedzający Gminę turyści.

4.     Organizator przygotował 3 trasy gry dedykowane poszczególnym grupom odbiorców:

a)    Trasa rodzinna – rodzic/e lub opiekun/owie + dzieci;

b)    Trasa młodzieżowa – dzieci i młodzież, uczniowie kl. IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych;

c)    Trasa open – dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek; młodzież, dorośli, seniorzy, grupy mieszane.

5.     Gra terenowa odbywa się na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska, w wyznaczonych na mapie punktach, w terminie 8 – 14 listopada 2021 r.

6.     Udział w grze jest bezpłatny.

7.     Gra odbywa się niezależnie od warunków pogodowych.

8.     Zasady gry:

a)    Celem graczy jest odnalezienie wszystkich punktów z zadanymi posługując się mapą terenu oraz aplikacją do odczytu kodów QR (prócz trasy seniorskiej, gdzie aplikacja nie będzie potrzebna), wykonanie zadań według instrukcji, wpisanie prawidłowych odpowiedzi w kartę odpowiedzi;

b)    Kartę zadań oraz mapę można pobrać ze strony internetowej CKSiT lub odebrać w siedzibie CKSiT (w przypadku trasy seniorskiej);

c)    Zadania gry można realizować indywidualne lub zespołach 2-3 osobowych (prócz trasy rodzinnej, gdzie obowiązuje zasada rodzic/opiekun + dzieci);

d)    Na terenie miasta rozmieszczono 8-10 punktów z zadaniami (w zależności od trasy). Punkty zostały oznaczone na mapie – każda trasa ma swoją odrębną mapę;

e)    Grę odbywa się pieszo;

f)      Zespoły nie mogą się rozdzielać przez cały czas realizowania gry ani współpracować z innymi zespołami;

g)    Grę można rozpocząć w dowolnym czasie w 10-21 listopada 2021 r.;

h)    Rozwiązania zadań należy umieścić na karcie odpowiedzi, wpisując czytelnie dane  w wyznaczone pola;

i)       Po zakończeniu gry kompletnie uzupełnioną kartę odpowiedzi należy wrzucić do skrzynki pocztowej CKSiT (ul. Mickiewicza 4, skrzynka umieszona w bramie). Ostateczny termin oddania karty to 21 listopada 2021 r., godz. 20:00;

j)       Kartę odpowiedzi można również złożyć elektronicznie pod adresem konkurs.ckstkalwaria@gmail.com, w tytule maila „Niepodległa.1918”. Ostateczny termin oddania karty to 21 listopada 2021 r., godz. 20:00. Na każdego maila Organizator odpowie potwierdzeniem otrzymania karty.

 

9.     Nagrody:

a)    Karty odpowiedzi zostaną sprawdzone przez Organizatora;

b)    Osoba/zespół, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów w grze otrzyma nagrodę rzeczową;

c)    Wszyscy uczestnicy gry, którzy złożą karty odpowiedzi otrzymają pamiątkowy upominek.

 

10.  Karta odpowiedzi jest nieważna, jeśli:

a)    Została złożona w skrzynce pocztowej CKSiT po terminie 21 listopada 2021 r., godz. 20:00;

b)    Jest uzupełniona w sposób nieczytelny;

c)    Nie zostały uzupełnione wszystkie pola z zadaniami lub zostały one uzupełnione błędnie;

d)    Nie zostały uzupełnione pola z danymi osobowymi i kontaktowymi;

e)    Nie zostało zaznaczone pole związane z zatwierdzeniem regulaminu gry oraz klauzulą RODO.

 

11.  Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone najpóźniej 25  listopada 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej CKSiT (www.ckstkalwaria.com).

12.  Podczas realizacji gry dzieci poniżej 18 r. ż. pozostają pod opieką rodziców/prawnych opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci w trakcie gry innym graczom, ich mieniu i mieniu organizatora.

13.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry.

14.  Gracze zobowiązani są do zachowania uczciwości i zasad fair play.

15.  Decyzje komisji oceniającej karty odpowiedzi są nieodwołalne.

16.  Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu,

17.  Informacje o zasadach gry i regulaminie można uzyskać w siedzibie CKSiT oraz na stronie internetowej ckstkalwaria.com

18.  Biorąc udział w grze, gracze lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, że zapoznali się z regulaminem i go akceptują.

 

plakat gra terenowa neipodlegla 1918
plakat gra terenowa neipodlegla 1918

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.