Ciepłych, pełnych
radosnej nadziei Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,
a także kolorowych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą

Życzy
Andrzej Burdek
Dyrektor CKSiT
wraz z Pracownikami