Bardzo proszę Rodziców o wypełnienie zgody rodzica oraz zapoznanie się z regulaminem.

Proszę dostarczyć podpisaną zgodę najpóźniej w dniu wyjazdu. 

 

Regulamin

Zgoda rodzica