To projekt, którego celem jest prezentacja dziedzictwa Kalwarii i jej mieszkańców na przestrzeni 400 lat funkcjonowania miasta. Jak chcemy osiągnąć wskazany cel? Przede wszystkim poprzez realizację szeregu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych integrujących i angażujących różne grupy społeczne.

 

Program projektu obejmuje następujące działania: konkurs plastyczny „Pocztówka z Kalwarii”, cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów, wystawę dokumentującą działania projektu. Podczas realizacji wszystkich przedsięwzięć będzie powstawał film „Tu i teraz – tworzymy historię”, którego premiera odbędzie się na wystawie.

Projekt jest realizowany przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, które zdobyło na ten cel dofinansowanie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” z Muzeum Historii Polski.

Wkrótce pojawią się informacje o poszczególnych wydarzeniach. Wszystkich mieszkańców Gminy, młodszych i starszych, zapraszamy do udziału!

 

Opis projektu

Konkurs plastyczny "Pocztówka z Kalwarii"

Misja: Zebrzydowski - gra miejska 

Warsztaty plastyczne "Kalwaria- artystyczna inspiracja. Malarstwo Weissów."

"Kalwaria i jej mieszkańcy - życie codzienne na starej fotografii" - warsztaty integracyjne

Warsztaty "Miasto rzemieślników- stolarstwo i obuwnictwo w Kalwarii Zebrzydowskiej 

Otwarcie wystawy "Kalwaria. Miasto. Ludzie. Historia"

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji "Uznanie autorstwa- Użycie niekomercyjne- Bez utworów zależnych 4.0. międzynarodowe"