Warsztaty teatralne – Teatr Bustrophedon

zajęcia raz w tygodniu – środa

grupa I (12-16 lat) – godz. 17:00-18:00

grupa II (16-19 lat) – godz. 18:00-19:00

koszt: 40 zł/mc

Prowadzący: Mirosław Płonka

Miejsce: sala widowiskowa CKSiT, ul. Niemczynowskiego 3

To świetna okazja do rozwijania aktorskich talentów dzieci. Na zajęciach kształtowana jest wyobraźnia za pomocą najprostszych form scenicznych, przyswajane są zasady improwizacji i nauka wyrażania emocji za pomocą gestów i ruchów. Ważnym elementem zajęć jest praca nad dykcją, głosem i oddechem. Zajęcia teatralne to doskonała forma pokonania własnych słabości i nieśmiałości, a przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na sztukę, kształtowanie wrażliwej, twórczej osobowości przez zabawę, taniec, śpiew, ruch, recytacje, mimikę. Finałem zajęć będzie pokaz – premiera miniatury teatralnej oraz wyjazdy na konkursy i festiwale.