Projekty

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej realizowało wniosek współfinansowany z EFRROW o przyznane pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, tytuł operacji „Modernizacja systemu nagłośnienia Sali widowiskowej CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z montażem systemu klimatyzacji.”

Zadanie dotyczyło modernizacji systemu nagłośnienia sali widowiskowej CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z montażem systemu klimatyzatorów ściennych. Zależało nam na wykorzystaniu potencjału, jaki posiada sala widowiskowa dlatego zmodernizowane wyposażenie technologiczne sali ma uwzględniać jej wielofunkcyjny charakter, tak aby zapewnić obsługę przedstawień estradowych, teatralnych i koncertowych oraz organizację wydarzeń i charakterze kulturalnym i społecznym służących ogółowi mieszkańców obszaru LGD, a także organizacjom pozarządowym, Kołom Gospodyń Wiejskich itp. Projekt zakładał rozbudowę istniejącego już systemu nagłośnienia oraz klimatyzatorów ściennych dla poprawy komfortu widzów i uczestników organizowanych wydarzeń.  W ramach projektu sala będzie także doposażona we wzmacniacze dźwięku dla osób słabosłyszących. 

Tablica informująca o projekcie

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.