Zapisy na zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia stałe

Oświadczenie:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

Oświadczam także że:

1. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach stałych
2. Zapoznałem się z regulaminem uczestnika zajęć oraz cennikiem i w pełni akceptuję jego treść.
3. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia na zasadach określonych w Regulaminie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro.ads2@gmail.com

Plakat zajęć stałych CKSiT

Aktualności z zajęć stałych

Klub Małego Podróżnika: Jak przeżyć na pustyni?

Klub Małego Podróżnika: Jak przeżyć na pustyni?

Zapraszamy na Klub Małego Podróżnika!
Tym razem odpowiemy Sobie na pytanie:
Jak przeżyć na pustyni?

Księżniczka Sissi, czekolada i Alpy

Księżniczka Sissi, czekolada i Alpy

Zapraszamy w podróż do muzycznej stolicy Europy, pałacu księżniczki Sissi, centrum europejskiego narciarstwa, czyli do Austrii!

Żelki, galaretki i gluty

Żelki, galaretki i gluty

Zapraszamy na kolejne spotkanie Kalwaryjskiego Uniwersytetu Dziecięcego!

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content