Świąteczny Konkurs Plastyczny – Choinka & Lampion

Regulamin
Świąteczny Konkurs Plastyczny

ŚWIĄTECZNA CHOINECZKA & ŚWIĄTECZNY LAMPION

 

 1. Tematyka konkursu

W tym roku zapraszamy do świątecznego konkursu plastycznego na przygotowanie świątecznej choineczki (przedszkole, kl.0, kl. I-III SP) i lampionu (dzieci i młodzież kl. IV-VIII SP).

Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną. Prace muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną.

ŚWIĄTECZNA CHOINECZKA – dzieci (przedszkole – kl. III SP) przygotowują przestrzenną ozdobę świąteczną w formie choinki. Oceniane będzie wykorzystanie elementów naturalnych, jak najmniejsza ilość elementów gotowych i plastikowych, kreatywność, samodzielne wykonanie.

LAMPION ŚWIĄTECZNY – dzieci i młodzież (kl. IV-VIII SP) przygotowują przestrzenny lampion świąteczną. Oceniane będzie wykorzystanie elementów naturalnych, jak najmniejsza ilość elementów gotowych i plastikowych, kreatywność, samodzielne wykonanie. Zalecenie: prosimy przygotować lampion tak, żeby można było go zapalić (świeca, lampka, LED).

UWAGA: Tylko prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie prac przez jurorów.

 1. Cele konkursu:
 • promocja twórczości dzieci i młodzieży
 • popularyzacja wśród najmłodszych tradycji związanych z Bożym Narodzeniem
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 1. Kategorie konkursowe

W konkursie mogą startować dzieci i młodzież w kategorii indywidualnej, z podziałem na grupy wiekowe:

 1. KATEGORIA INDYWIDUALNA: DZIECI (SAMODZIELNE PRACE) – CHOINECZKA ŚWIĄTECZNA

Gr. 0 – przedszkolaki oraz klasy „0”

Gr. I – uczniowie klas I-III SP

 1. KATEGORIA INDYWIDUALNA DZIECI I MŁODZIEŻ (SAMODZIELNE PRACE) – ŚWIĄTECZNY LAMPION

Gr. II – uczniowie klas IV-VI SP

Gr. III – uczniowie klas VII-VIII SP

 1. Ograniczenia w liczbie składanych prac

Ilość nadsyłanych prac z jednej szkoły: dowolna.
Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę w kategorii indywidualnej, prócz tego może złożyć jedną pracę w kategorii rodzinnej.

 1. Zgłoszenia

Termin składania prac do: 24 listopada – 14 grudnia 2021 r.

Prace należy dostarczyć wraz z kartami zgłoszenia (zał. 1 do Regulaminu) do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Stare Kino, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta).

Prosimy o opatrzenie każdej pracy na odwrocie metryczką (imię i nazwisko, klasa, szkoła – wielkimi literami).

 1. Ogłoszenie wyników i nagrody
 • Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej do 18 grudnia 2021 r.
 • Odbiór nagród w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta) w godzinach pracy CKSiT.
 • Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo zatrzymania prac.
 • Zwycięskim pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział.
 1. Ocena prac

Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

 • kreatywność
 • estetyka pracy
 • wykorzystanie elementów gotowych (prosimy ograniczać gotowe elementy, zwłaszcza plastikowe)
 • trwałość konstrukcji
 1. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.