Świąteczny Konkurs Plastyczny – Choinka & Lampion

Świąteczne dekoracje
Ogłaszamy świąteczny konkurs plastyczny! Młodsi uczestnicy wykonują choinki, a starsi lampiony. Zgłoszenia do 14 grudnia br.

Regulamin
Świąteczny Konkurs Plastyczny

ŚWIĄTECZNA CHOINECZKA & ŚWIĄTECZNY LAMPION

 

 1. Tematyka konkursu

W tym roku zapraszamy do świątecznego konkursu plastycznego na przygotowanie świątecznej choineczki (przedszkole, kl.0, kl. I-III SP) i lampionu (dzieci i młodzież kl. IV-VIII SP).

Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną. Prace muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną.

ŚWIĄTECZNA CHOINECZKA – dzieci (przedszkole – kl. III SP) przygotowują przestrzenną ozdobę świąteczną w formie choinki. Oceniane będzie wykorzystanie elementów naturalnych, jak najmniejsza ilość elementów gotowych i plastikowych, kreatywność, samodzielne wykonanie.

LAMPION ŚWIĄTECZNY – dzieci i młodzież (kl. IV-VIII SP) przygotowują przestrzenny lampion świąteczną. Oceniane będzie wykorzystanie elementów naturalnych, jak najmniejsza ilość elementów gotowych i plastikowych, kreatywność, samodzielne wykonanie. Zalecenie: prosimy przygotować lampion tak, żeby można było go zapalić (świeca, lampka, LED).

UWAGA: Tylko prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie prac przez jurorów.

 1. Cele konkursu:
 • promocja twórczości dzieci i młodzieży
 • popularyzacja wśród najmłodszych tradycji związanych z Bożym Narodzeniem
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 1. Kategorie konkursowe

W konkursie mogą startować dzieci i młodzież w kategorii indywidualnej, z podziałem na grupy wiekowe:

 1. KATEGORIA INDYWIDUALNA: DZIECI (SAMODZIELNE PRACE) – CHOINECZKA ŚWIĄTECZNA

Gr. 0 – przedszkolaki oraz klasy „0”

Gr. I – uczniowie klas I-III SP

 1. KATEGORIA INDYWIDUALNA DZIECI I MŁODZIEŻ (SAMODZIELNE PRACE) – ŚWIĄTECZNY LAMPION

Gr. II – uczniowie klas IV-VI SP

Gr. III – uczniowie klas VII-VIII SP

 1. Ograniczenia w liczbie składanych prac

Ilość nadsyłanych prac z jednej szkoły: dowolna.
Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę w kategorii indywidualnej, prócz tego może złożyć jedną pracę w kategorii rodzinnej.

 1. Zgłoszenia

Termin składania prac do: 24 listopada – 14 grudnia 2021 r.

Prace należy dostarczyć wraz z kartami zgłoszenia (zał. 1 do Regulaminu) do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Stare Kino, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta).

Prosimy o opatrzenie każdej pracy na odwrocie metryczką (imię i nazwisko, klasa, szkoła – wielkimi literami).

 1. Ogłoszenie wyników i nagrody
 • Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej do 18 grudnia 2021 r.
 • Odbiór nagród w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta) w godzinach pracy CKSiT.
 • Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo zatrzymania prac.
 • Zwycięskim pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział.
 1. Ocena prac

Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

 • kreatywność
 • estetyka pracy
 • wykorzystanie elementów gotowych (prosimy ograniczać gotowe elementy, zwłaszcza plastikowe)
 • trwałość konstrukcji
 1. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content