Akcja dla Ukrainy / Україна

Witamy w Polsce! / Welcome to Poland! / Ласкаво просимо до Польщі

Na tej stronie będziemy publikować aktualne informacje o zajęciach dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

On this page, we will publish current information about activities for children and youth from Ukraine.

Koncert i piknik polsko-ukraiński

Koncert i piknik polsko-ukraiński

Już w najbliższą sobotę (21 maja) zapraszamy na sąsiedzką integrację – koncert i piknik polsko-ukraiński.

Akcja pomocy Ukraińcom w Centrum Kultury

Akcja pomocy Ukraińcom w Centrum Kultury

Od samego początku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki i jego pracownicy aktywnie są zaangażowani w akcję pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy musieli uciekać przed wojną do Polski.

Szukamy osób z różnymi talentami! / Шукаємо людей з талантами

Szukamy osób z różnymi talentami! / Шукаємо людей з талантами

Szukamy osób z Ukrainy, które grają na instrumentach, malują lub mają inne talenty artystyczne (i nie tylko) i chciałyby się zaangażować w działania kulturalne w Kalwarii Zebrzydowskiej.

PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z UKRAINY / PROGRAM FOR CHILDREN FROM UKRAINE / заходи для дітей

Запрошуємо дітей з України на заняття для дітей та підлітків до Центру культури.

Кераміка по четвергах
Група (5-8 років) – 16:00-17:30
ІІ група (9-14 років) – 17:30 – 19:00

Зумба по середах
Група (4 – 6 років) 15:00 – 15:45
ІІ група (7 – 11 років) 16:00 – 16:45

Хіп-хоп танці по середах
17:00-17:45 (діти від 6-11 років)

джазовий танець
по понеділках з 17:00 до 17:55.

астрономії
РАЗ НА МІСЯЦЬ
Вівторок, з 18:00 до 19:00.

Мистецтво по понеділках
Група (3,5 – 5 років) – 16:00 – 17:00.
ІІ група (6-9 років) – 17:00-18:00
III група (старше 10 років) – 18:00-19:00

Заняття з анімації та логопедії
По вівторках з 17.00 до 18.00

Перед участю в заняттях необхідно зареєструватися в Центрі культури

Zapraszamy dzieci z Ukrainy na zajęcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury.

Ceramika w czwartki
grupa I (5-8 lat)  16:00-17:30
grupa II (9-14 lat)  17:30-19:00

Zumba w środy
grupa I (4 -6 lat) 15:00  15:45
grupa II (7 -11 lat) 16:00 – 16:45

Taniec Hip hop w środy
17:00-17:45 (dzieci od 6-11 lat)

Taniec jazz
w poniedziałki w godzinach 17:00-17:55

Astronomia
Zajęcia odbywają się RAZ W MIESIĄCU
Wtorek, w godzinach 18:00-19:00.

Plastyka w poniedziałki
grupa I (3,5 -5 lat)  godz. 16:00-17:00
grupa II (6- 9 lat)  godz. 17:00-18:00
grupa III ( poniżej 10 lat)  godz. 18:00-19:00

Zajęcia animacyjne-logopedyczne
we wtorki w godzinach od 17.00 do 18.00

Przed udziałem w zajęciach należy zapisać się w Centrum Kultury

 

We invite children from Ukraine to classes for children and adolescents at the Cultural Center. 

Ceramics on Thursdays 
Group I (5-8 years old) – 4:00 p.m. – 5:30 p.m. 
Group II (9-14 years old) – 5:30 p.m.- 7:00 p.m. 

Zumba on Wednesdays 
Group I (4 – 6 years old) 15:00 – 15:45 Group II (7 – 11 years old) 16:00 – 16:45 

Hip-hop dance on Wednesdays (children from 6-11 years old) 
5:00 p.m. -5:45 p.m. 

Jazz dance on Mondays from 5:00 p.m. to 5:55 p.m. 

Astronomy ONCE A MONTH Tuesday, 6:00 p.m. to 7:00 p.m. 

Art on Mondays 
Group I (3.5 – 5 years old) – 4:00 p.m. – 5:00 p.m. 
Group II (6-9 years old) – 5:00 p.m- 6:00 p.m. 
Group III (over 10 years old) – 6:00 p.m- 7 p.m 

Classes in animation and speech therapy 

Tuesdays 5:00 p.m- 6:00 p.m

Before participating in the classes, you must register with the Cultural Center

SOBOTA / Saturday /субота (9.04.2022)

Nauka języka polskiego / Polish language course / Курс польської мови

10:00 – dzieci 6-8 lat / діти 6-8 років
11:00 – dzieci 9-12 lat / діти 9-12 років
12:00 – dzieci 13-17 lat / діти 13-17 років
13:00 – dorośli / дорослі

ZAJĘCIA KARATE / KARATE CLASSES / ЗАНЯТТЯ КАРАТЕ

karate

Kalwaryjski Klub Karate Kyokushin-Kan zaprasza na bezpłatne zajęcia karate dla dzieci z Ukrainy.

Poniedziałki i Środy

17.00-18.00 – dzieci

18.00-19.00 – młodzież

Miejsce: sala gimnastyczna szkolna, Zespół Szkół nr 1, Kalwaria Zebrzydowska (wejście od ul. Niemczynowskiego)

Zapisy i informacje: Roman Kruszecki tel. 602 297 863

 

 

The Calvary Kyokushin-Kan Karate Club invites you to free karate classes for children from Ukraine.

Mondays and Wednesdays

17.00-18.00 – children

18.00-19.00 – youth

Place: school gymnasium, School Complex No. 1, Kalwaria Zebrzydowska (entrance from Niemczynowskiego street)

Records and information: Roman Kruszecki mob. 602 297 863

Zapraszamy na darmowe treningi dziewczyny z Ukrainy 7-40 lat/Запрошуємо на безкоштовне навчання дівчат 2015-1990

Zapraszamy na darmowe treningi dziewczyny z Ukrainy 7-40 lat/Запрошуємо на безкоштовне навчання дівчат 2015-1990
 
34-124 Barwałd Średni , Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice
 
Może w okolicy Barwałdu (Kalwaria-Wadowice) są dziewczyny, które grały w piłkę i chciałyby dalej trenować. Dziewczyny jeżdżą z różnych miejscowości na treningi więc można pytać o możliwość transportu w danej grupie wiekowej.
 
Можливо, в околицях Барвалда (Кальварія-Вадовіце) є дівчата, які грали у футбол і хотіли б продовжити тренування. Дівчата їздять з різних місць на тренування, тому можна запитати про можливість транспорту в тій чи іншій віковій категорії.
 
W razie potrzeby spróbujemy zorganizować również niezbędny sprzęt sportowy./При необхідності ми також постараємося організувати необхідний спортивний інвентар.
Piłka nożna integruje i daje możliwość spełnienia fajnie czasu.
 
Футбол інтегрує і дає можливість добре провести час. 
#Seniorki 2007-1990 (15-40lat) 
#Trampkarki/ #Młodziczki 2008-2011 (14-11lat)
#Orliczki/ #Żaczki 2012-2015 (10-7lat) 
Zapraszamy do kontaktu przez Messenger lub WhatsApp +48 888 843 210/ Будь ласка, зв’яжіться з нами через Messenger або WhatsApp +48 888 843 210
https://www.facebook.com/GirlsBarwald 

Regulamin / Statut / статут

ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH / ПРАВИЛА УЧАСТІ У ЗАНЯТТЯХ ДІТЕЙ

 1. Udział dziecka należy zgłosić wcześniej do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej podając: imię i nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy do opiekuna.
 2. Uczestnik zajęć podczas zajęć musi przebywać w sali zajęć pod opieką instruktora/animatora. Nie może samowolnie opuszczać sali ani budynku.
 3. Uczestnicy przebywają w wyznaczonych do zajęć salach. Nie mogą przemieszczać się po innych częściach budynku.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku w salach zajęć (gry i zabawki odkłada na miejsce).
 5. Odpowiedzialność za dzieci w czasie zajęć ponoszą opiekunowie/rodzice.
 6. Wszystkie zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy są bezpłatne.

Informacja dla uczestników i opiekunów dzieci: Biorąc udział w zajęciach akceptujesz regulamin.

 

RULES OF PARTICIPATION IN ACTIVITIES FOR CHILDREN / ПРАВИЛА УЧАСТІ У ЗАНЯТТЯХ ДІТЕЙ

 1. The child’s participation should be reported in advance to the Culture, Sports and Tourism Center in Kalwaria Zebrzydowska, providing: name and surname, child’s age, contact telephone number to the guardian.
 2. During the activities, the participant must stay in the classroom under the supervision of the instructor / animator. A child may not voluntarily leave the room or the building.
 3. Participants stay in the rooms designated for classes. They cannot move to other parts of the building.
 4. The participant is obliged to leave the activities in order (puts the games and toys back).
 5. The guardians/ parents are responsible for the children during the activities.
 6. All activities for children and teenagers from Ukraine are free.

Information for participants and guardians of children: By taking part in the classes you accept the regulations.


ПРАВИЛА УЧАСТІ У ЗАНЯТТЯХ ДІТЕЙ

1. Про участь дитини необхідно заздалегідь повідомити в Центр культури, спорту та туризму в Кальварії Зебжидовській, вказавши: ім’я та прізвище, вік дитини, контактний телефон опікуна.


2. Під час занять учасник повинен перебувати в класній кімнаті під наглядом інструктора/аніматора. Дитина не може за власним бажанням залишати кімнату чи будівлю.


3. Учасники залишаються в кімнатах, відведених для занять. Вони не можуть переміщатися в інші частини будівлі.
Учасник зобов’язаний залишити заняття в порядку (складає ігри та іграшки назад).


4. Відповідальність за дітей під час проведення заходів несуть опікуни/батьки.


5. Усі заходи для дітей та підлітків з України безкоштовні.


6. Інформація для учасників та опікунів дітей: Беручи участь у заняттях, ви приймаєте положення.

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.