Zakup sceny mobilnej

Mamy zaszczyt ogłosić finalizację projektu realizowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wczoraj do naszego Centrum dotarła nowa mobilna scena plenerowa, stanowiąca znaczący krok w ułatwianiu organizacji wydarzeń kulturalnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.

Realizacja tego przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki wsparciu „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Operacja pn. „Zakup sceny mobilnej” ma na celu poszerzenie oferty kulturalnej poprzez zakup sceny mobilnej, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja została zrealizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Gościniec 4 Żywiołów”.

Chcielibyśmy przekazać podziękowania Małopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu za udzielenie wsparcia finansowego w imponującej kwocie 116 145,00 zł pochodzącej ze środków EFRROW. Podziękowania kierujemy także do Gminy, która dotacją celową, zapewniła wkład własny CKSiT. Wartość zrealizowanej operacji wyniosła 1939710,00 zł.

Cieszymy się, że dzięki przekazanemu wsparciu możemy podnosić jakość życia kulturalnego w naszej społeczności i już nie możemy doczekać się chwili, w której nowa scena stanie się świadkiem niezapomnianych wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt oraz społeczności lokalnej za wsparcie i entuzjazm!

Z wyrazami szacunku,

 

Zespół Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.